Eleonor Schütt livsmedelshygien äldreomsorg

Livsmedelshygien och egenkontroll

Livsmedelshygien och livsmedelshantering utifrån aktuell lagstiftning

med Eleonor Schütt

Hur jobbar ni med livsmedelshygien på din arbetsplats? För att minimera risken för smitta, allergenspridning och mat som blir dålig behöver ni såväl ordentliga rutiner som en god förståelse av de nationella och internationella reglerna för livsmedelshygien. Allt detta går vi igenom på denna livesändning – välkommen!

I Sverige följer vi regler om livsmedelshygien som kommer både från EU-nivå och från nationell nivå. I den svenska livsmedelshygienlagstiftningen ingår dessutom regler om offentlig kontroll och strafförelägganden vid brister. Så sent som 2019 skärptes straffbestämmelserna och allvarligare brott mot livsmedelslagen kan nu ge fängelse.

Tillsammans kompletterar de internationella och nationella reglerna varandra och säkerställer en hög standard för livsmedelshantering – men de innebär också att du som jobbar med livsmedel eller i kök har en lång lista med regler som du behöver förstå och kunna tillämpa i ditt dagliga arbete. En viktig del av detta är s.k. egenkontroll.

Piku bjuder nu in till denna livesända föreläsning om livsmedelshygien, där vi går igenom rådande lagstiftning och hur den bäst kan tillämpas på en arbetsplats. Välkommen med din anmälan!

Utbildare

Eleonor Schütt är matkonsult och även en mycket uppskattad föreläsare med gedigen erfarenhet av att utbilda och informera om mat och hälsa.

Eleonor Schütt livsmedelshygien äldreomsorg

Denna utbildning är viktig för dig som arbetar i kök eller hanterar livsmedel, t.ex. som måltidsbiträde, kock, köksbiträde, vårdpersonal m.fl.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Livsmedelslagstiftningen – varför den finns, hur den är uppbyggd och hur den tillämpas
  • Syfte och genomgång av rutiner för egenkontroll, grundförutsättningar.
  • Vikten av livsmedelshygien för fräscha och säkra livsmedel och måltider
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror i köket
  • Smitta, smittkällor, personlig hygien
  • Kritiska punkter och effektiva rutiner vid mottagning, mathantering, hantering av specialkost, transport, servering m.m. kopplat till egenkontrollen
  • Livsmedelshygien kopplat till matsvinn i köken och de uppdaterade riktlinjerna Offentlig säker mat. Hur kan matrester användas säkert?

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

okt 07 2022

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.