Search

En inspelad utbildning från Piku

Mötesregler i offentlig verksamhet

Jan Turvall offentlighet sekretess

Vad är egentligen tillåtet? Hur ska digitala möten gå till?

Hur ”kreativa” får vi vara när det gäller sammanträden i offentlig förvaltning? Detta är en nyttig och ständigt aktuell utbildning om mötesregler för dig som är förtroendevald, chef eller nämndsekreterare!

Under pandemin och dess efterdyningar då många börjat jobba hemifrån har vi sett flera “kreativa” varianter på sammanträden i offfentlig sektor. Men vilka lösningar är egentligen tillåtna enligt svensk möteslagstiftning? Vad gäller t.ex. när någon deltar digitalt och har svårt att höra eller se allt som försiggår under mötet?

Denna utbildning sätter fokus på möten, mötesstruktur och mötesteknik för förtroendevalda i offentlig förvaltning. Syftet är att ge de styrande inom kommunerna en guidning för att kunna genomföra sina möten på ett lagligt sätt trots distansarbete och andra omgivande faktorer såsom pandemier. Efter utbildningen är du väl förtrogen med Kommunallagens och Förvaltningslagens regler om sammanträdesteknik och praxis vid genomförande av möten. Vi tar också upp praktiska tillämpningar av mötesteknik.

Utbildningen är inspelad i samband med covid-19 men är aktuell även i andra avseenden som gäller mötesregler och digitala lösningar.  

Jan Turvall offentlighet sekretess
Jan Turvall lektor och expert på kommunal förvaltning, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Jan har undervisat i mer än 45 år vid Göteborgs universitet där han också har varit studierektor i 30 år. Han har medverkat i många uppdragsutbildningar för statliga och kommunala myndigheter. Jan har efter de allmänna valen flitigt anlitats som föreläsare för såväl omvalda som nyvalda politiker i ett stort antal kommuner. Därutöver har Jan haft flera utbildningsuppdrag från och för regeringen.
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Registratur, ärendehantering och arkivering

Längd: 4 tim 30 min
Utbildare: Marie Nikonoff
Du som arbetar med registratur och arkivering måste veta varför och hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet. Du måste också kunna följa med i hur informationshanteringen förändras när man går över till mer digitaliserade processer. Välkommen till denna inspelade utbildning om lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete!

Beställ »
Patrik Kastberg

Kommunernas relation till näringslivet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Hur bör kommuner agera när de samverkar med näringslivet i den egna kommunen? När får kommuner bedriva näringsverksamhet och vad ska kommunerna särskilt tänka på i dessa situationer? Det och flera andra frågor får du svar på i denna föreläsning om kommunernas relation till näringslivet!

Beställ »
Annika Staaf

Socialrätt för politiker

Längd: 3 tim
Utbildare: Annika Staaf
Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Denna utbildning täcker in både befintlig, ny och kommande lagstiftning.

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.