Kommunledningskonferens 2024

Säkerhet & beredskap

Säkerhet och beredskap är ett prioriterat ämne för Sveriges kommunledningar.

Vi har en situation som förändrats i grunden på bara några få år med kriget i Ukraina, Rysslands hot mot Sverige och Europa, terrorhot i och utanför Sverige och nu senast Sveriges medlemskap i Nato. Det är viktigare än någonsin att landets kommunledningar får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om säkerhet och beredskap och nätverka med andra kommuner som möter liknande utmaningar.

Därför bjuds landets kommunledningar in till årets kommunledningskonferens på temat säkerhet och beredskap.

Konferensen är specialdesignad för kommunledningar, dvs kommunstyrelser, kommundirektörer, säkerhetsansvariga, beredskapssamordnare och -strateger, digitaliserings- och IT-chefer och motsvarande befattningshavare.

Vi fördjupar kommunernas ansvar för beredskap och säkerhet och vad detta innebär i händelse av höjt beredskapsläge eller krig. Föreläsningar med experter varvas med rundabordssamtal kring följande ämnen:

  • Vad natomedlemskapet innebär för kommunerna
  • Hur vi ska jobba med informationssäkerhet och skydda oss från cyberattacker
  • Konsekvenserna för Kommunstyrelse, nämnder m fl i kommunerna kopplat till termen ”höjd beredskap”
  • Viktiga strategier vid desinformationskampanjer, typ LVU-kampanjen och annan informationspåverkan från exempelvis främmande makt.

Konferensen är en lunch-till-lunchkonferens och hålls på plats (ej digitalt) för att du som deltar ska få ut så mycket som möjligt ut av mötet med talarna och andra kommunledningar.

Välkommen till Malmö den 22-23 oktober!

Program och talare

Magnus Christiansson

Magnus Christiansson

Forskare & universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
Magnus intresseområden innefattar strategisk och säkerhetspolitisk teori, Nato och säkerhetspolitik i Östersjöområdet. 2021 fick han Global Strategy PhD Prize for sin avhandling "Defence transformation in Sweden. Strategic governance of pivoting projects 2000–2010”.

Fia Ewald

Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert
Som informationssäkerhetschef på regionnivå och som chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet har Fia fått erfarenhet från organisationer inom både offentlig och privat sektor samt informationssäkerhetsfrågor på den nationella nivån. Idag anlitas hon av bl.a. kommuner för sin expertis.

Patrik Thomé

Patrik Thomé

Beredskapsstrateg, Upplands-Bro kommun
Patrik Thomé är är tidigare överstelöjtnant och chef för försvarsmaktens Operativa kommunikationsförband och Psyopsförband. Patrik har också varit Sveriges representant i tre Nato-arbetsgrupper som expert på informationspåverkan och försvarsvilja samt arbetat med försvarsplanering.

Ingrid Haraldsson, VD för Piku Utbildningar

Ingrid Haraldsson

Vd för Piku Utbildningar
Ingrid är konferensens moderator.

11.30 | Inregistrering

12.00 | Lunch

13.00 | Konferensen inleds

13.10 | Vad innebär ”höjd beredskap”?
Nattöppna förskolor, bevakning av nödvattentankar, inkvartering av evakuerade och hantering av ransoneringskort. Upplands-Bro har utarbetat sin plan för att ställa om hela organisationen i händelse av krig. Hur kan en krigsplan se ut och vad är viktigt att tänka på? Vilka nya uppgifter får kommunen vid höjd beredskap och vilka lagar slutar respektive börjar gälla då? Hur förändras beslutsfattandet i Kommunstyrelse och nämnder?
Talare: Patrik Thomé, beredskapssstrateg

13.55 | Diskussion – Vad innebär höjd beredskap?
Fördjupning i praktiska frågor utifrån ett kommunalt fokus och ansvar.

14.25 | Fikapaus

14.55 | Informationssäkerhet i offentlig förvaltning
Informationssäkerhet i normalläget:  Riskhantering, dataskydd och metoder för att förebygga och hantera dataintrång. Säkerhetsskydd: Principer och praxis för att skydda er organisation mot yttre hot och säkerhetshot, incidenthantering och säkerhetsgranskningar. Civilt Försvar: Hur kan kommuner integrera säkerhetsaspekter i sin beredskapsplanering och vad krävs för att vara redo att hantera olika typer av kriser och katastrofer?
Talare: Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert

15.40 | Diskussion – Informationssäkerhet i offentlig förvaltning
Fördjupning i praktiska frågor utifrån ett kommunalt fokus och ansvar.

16.10 | Avslutande reflektioner och frågor till talarna

16.30 | Fri tid inför kvällen

Kvällsprogram

18.30 | Fördrink

19.00 | Middag

21.00 | Musik och underhållning

~22.30 | Avrundning

08.15 | Reflektion och sammanfattning av gårdagen

08.30 | Natomedlemskapet, Sverige och kommunerna
Budskapet från ÖB och regeringen är tydligt: Alla måste förbereda sig mentalt för att det kan bli krig. Men vad innebär det för kommunerna att Sverige nu är med i Nato och hur ska svensken tänka idag?
Talare: Magnus Christiansson, lektor i krigsvetenskap

 09.15 | Diskussion – Natomedlemskapet, Sverige och kommunerna
Fördjupning i praktiska frågor utifrån ett kommunalt fokus och ansvar.

09.45 | Fika

10.15 | Informationspåverkan och desinformation
Cyberattacker och AI-tekniken har redan blottat vår utsatthet i stat, kommun och i näringsliv. Vilka strategier blir viktiga mot bakgrund av exempelvis vad Ryssland gör, och den s k LVU-kampanjen som ju hade en direkt påverkan på socialtjänsten i stora delar av Sverige. Vad är försvarsvilja och vilka faktorer påverkar den, kopplat till det här.
Talare: Patrik Thomé, beredskapsstrateg, Upplands-Bro kommun

 11.00 | Diskussion – Informationspåverkan och desinformation
Fördjupning i praktiska frågor utifrån ett kommunalt fokus och ansvar.

11.30 | Avslutande reflektioner och frågor till talarna samt sammanfattning och avslutning

12.00 | Lunch

Detaljer

malmö arena hotel

För dig som vill övernatta på hotellet:

Malmö Arena Hotel har reserverat ett begränsat antal hotellrum till specialpris (12 % rabatt) för deltagare på konferensen.
Klicka här för att boka ett rum och ta del av erbjudandet »

Observera att rätt ankomstdatum, avresedatum samt antal personer måste anges högst upp på sidan direkt efter klicket på länken för att få specialpriset.

För bokning av 4 rum eller fler, vänligen maila din förfrågan till .

Betalning:
Betalning sker vid incheckning alternativt med faktura. För fakturering behöver hotellet ha ett faktureringsunderlag som du mailar före konferensen till .
Ladda ned faktureringsunderlaget här (pdf)

Anmälan

Anmälan är bindande men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar över din plats på konferensen.

Rabatt på Politikerpaketet!

Du får 20% rabatt på Politikerpaketet om du lägger en beställning i februari månad. Vi erbjuder en kostnadsfri provperiod på valfri utbildning i paketet i 14 dagar.