Ondemand-utbildningar

Kategori: Samhällsbyggnad, teknik och miljö

Christian Arnbom

Vinterväghållning och snöröjning

Längd: 2 tim 45 min
Utbildare: Christian Arnbom
Pris: 2000 kr (exkl moms
Vet du vilket ansvar kommuner och fastighetsägare har vid snöröjning och vinterväghållning? Kommunerna är i egenskap av väghållare skyldig att hålla vägarna i kommunen farbara året om. Vad kommunen ska göra, när det ska göras och hur det ska göras är dock inte lika tydligt och kan missuppfattas, vilket kan leda till rättsliga konsekvenser.

Läs mer »