Search

En inspelad utbildning från Piku

Kommunernas relation till näringslivet

Patrik Kastberg

En komplex men gynnsam relation!

Kommuners relation till näringslivet är komplext. Å ena sidan vill kommunen med olika åtgärder främja det lokala näringslivet i allmänhet, å andra sidan måste kommunerna agera på ett sätt som inte riskerar att snedvrida konkurrensen.
 • Hur bör kommuner agera när de samverkar med näringslivet i den egna kommunen?
 • När får kommuner bedriva näringsverksamhet och vad ska kommunerna särskilt tänka på i dessa situationer?
 • I vilken utsträckning är det möjligt för en kommun att ge stöd till det privata näringslivet och vad händer om en kommun agerar i strid med konkurrenslagen?
 • Mutor, vanligast inom Bygg/Anläggning, Transport/Fordon samt Vård/Omsorg.
Patrik Kastberg
Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Han håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och tjänstepersoner om olika frågor med anknytning till kommuner och regioner.

Målgrupp

Kursen vänder sig till tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda med flera i kommuner och regioner som i sina roller kommer i kontakt med näringslivet. Kursen är också av relevans för advokater och andra som i sin yrkesroll lämnar råd eller på annat sätt är involverade då kommuner och regioner bedriver näringsverksamhet eller samverkar med näringslivet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

 • Vilka möjligheter finns för kommuner att ge stöd till näringslivet?
  • Allmänt näringslivsfrämjande insatser
  • Synnerliga skäl för att ge stöd till enskild näringsidkare
  • Vad är statsstöd och vad innebär det konkret för kommuner?
  • Korruption, mutor och gåvor – var går gränsen?
 • Samverkan mellan kommun och näringsliv
  • Stöd till enskild näringsidkare
  • Upphandling
  • Statsstöd
  • Hur bör urval av samverkanspartner ske?
 • Vilken näringsverksamhet får kommuner bedriva?
  • Vad säger kommunallagen och vilken speciallagstiftning finns?
  • Vad innebär s.k. anknytningskompetens och överskottskapacitet och vilka möjligheter ger dessa för kommuner?
  • Vad gäller för kommunala bolag?
  • Kommunal avtalssamverkan
 • Vilka regelverk måste kommuner förhålla sig till när de bedriver näringsverksamhet?
  • Offentlig säljverksamhet och KOS-bestämmelserna
  • Kartellbildning och missbruk av monopolställning
  • Borgensavgifter och interna lån
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Registratur, ärendehantering och arkivering

Längd: 4 tim 30 min
Utbildare: Marie Nikonoff
Du som arbetar med registratur och arkivering måste veta varför och hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet. Du måste också kunna följa med i hur informationshanteringen förändras när man går över till mer digitaliserade processer. Välkommen till denna inspelade utbildning om lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete!

Beställ »
Patrik Kastberg

Kommunal avtalssamverkan

Längd: 2 tim 20 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Vad kan och bör ett samverkansavtal innehålla och hur fungerar egentligen uppsikt och rapportering av sådant samarbete? Hur förhåller sig kommunal avtalssamverkan till upphandlingslagstiftningen och finns det några möjliga ”genvägar”?

Beställ »
Patrik Kastberg

Vad innebär kommunalt partistöd?

Längd: 1 tim 45 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och ges i praktiken ut av alla kommuner och regioner idag. Men vad är partistöd och hur ska det utformas? Uppdatera dig med denna inspelade föreläsning!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.