Search

En inspelad utbildning från Piku

Registratur, ärendehantering och arkivering

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Utbildning om lagstiftning, principer och digitaliserade processer​

Registratur, ärendehantering och arkivering hänger nära samman med frågor om offentlighet och sekretess. Har du koll på lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete?

Du som arbetar med registratur och arkivering måste veta varför och hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet. Hur förändras informationshanteringen när vi går över till en mer effektiv och digital förvaltning? Hur kan du utveckla en hållbar och säker hantering av förvaltningens information?

Denna inspelade utbildning är för dig som antingen är ny i offentlig förvaltning eller har jobbat ett tag och vill fördjupa dina kunskaper. Efter utbildningen kommer du vara tryggare med ärendehanteringssystem, ärendeprocesser och arkiv och ha en fördjupad förståelse för hela kedjan, från att en handling kommer in tills den hamnar i arkivet.

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Marie Nikonoff har arbetat som kommunsekreterare i ungefär 40 år. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och har erfarenhet av att arbeta med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen, utskott och valnämnd. Hon är en van och uppskattad kursledare i kvalificerad nämndadministration, sammanträdesteknik och protokollskrivning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till registratorer, arkivarier och handläggare i offentlig förvaltning.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:
 • Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar (TF, OSL och FL)
 • Offentlighetsprincipens innebörd; demokrati, öppenhet och objektivitet i förhållande till allmänhet och media
 • Allmänna handlingar, inkomna & upprättade handlingar, fysiska handlingar
 • Vad är skillnaden mellan en allmän handling och en offentlig handling?
 • Vilka handlingar ska registreras?
 • Vad är ett ärende? När startar en ärendeprocess?
 • Vikten av dokumentation och hur denna ska se ut
 • Överklagande av beslut
 • Vad händer efter beslutet? Vikten av uppföljning vid verkställighet
 • Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv
 • Dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning som stöd vid ärenderegistrering och gallring
 • Digitaliseringen – hur påverkar den ditt jobb?
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Patrik Kastberg

Kommunernas relation till näringslivet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Hur bör kommuner agera när de samverkar med näringslivet i den egna kommunen? När får kommuner bedriva näringsverksamhet och vad ska kommunerna särskilt tänka på i dessa situationer? Det och flera andra frågor får du svar på i denna föreläsning om kommunernas relation till näringslivet!

Beställ »
Patrik Kastberg

Kommunal avtalssamverkan

Längd: 2 tim 20 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Vad kan och bör ett samverkansavtal innehålla och hur fungerar egentligen uppsikt och rapportering av sådant samarbete? Hur förhåller sig kommunal avtalssamverkan till upphandlingslagstiftningen och finns det några möjliga ”genvägar”?

Beställ »
Patrik Kastberg

Vad innebär kommunalt partistöd?

Längd: 1 tim 45 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och ges i praktiken ut av alla kommuner och regioner idag. Men vad är partistöd och hur ska det utformas? Uppdatera dig med denna inspelade föreläsning!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.