Utbildning på hemmaplan

Vill ni att vi kommer till er och håller utbildning?
Det gör vi gärna, vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och kan även variera med utbildning på plats, online och med hemuppgifter.

Vad är en utbildning på hemmaplan?

Vi erbjuder allt ovan antingen på plats, online eller både och!

Kontakta mig för mer info!

Ingrid Haraldsson, vd piku

Ingrid Haraldsson, VD för
Piku Utbildningar
ingrid.haraldsson@piku.se
+4673 353 00 94

Hittar du inte rätt utbildning på hemmaplan? 

I samverkan med er kan vi ta fram en utbildning som passar er och er kunskapsnivå och inlärningsbehov.
Vi matchar det med en (eller flera) av våra duktiga utbildare. 

Kontakta Ingrid för mer information.

Förslag på ämnen

Förslag på ämnen

Vi har en lång lista på ämnen och frågor som kan bli en riktigt bra uppdragsutbildning hos er. I samverkan med er tar vi fram en utbildning som passar er kunskapsnivå och inlärningsbehov, och matchar det med en (eller flera!) av våra duktiga utbildare. 

Vi kan göra uppdragsutbildningar om allt detta (och lite till):

Assistent/administratörsrollen i framtiden
Att leda utan att vara chef
Att möta människor med psykiatriska diagnoser
Att vara politiker eller tjänsteman i en myndighetsutövande nämnd
Barnets rätt
Barnkonventionen
Boråsmodellen
Bra måltider för äldre
Bygglov
Delegation, jour och beredskap för socialnämndens ordförande och presidier
Den gyllene zonen
Detaljplanering av allmänna platser
Dokumenthantering inom samhällsbyggnadsförvaltning
Dödsboanmälningar
E-arkiv: från tanke till verklighet
Effektiv stresskontroll
Effektivare styrning av kommunalförbunden
Enskilda vägar
Entreprenadjuridik
Exploateringsavtal Grundkurs
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
Framtiden för dig som är ekonom och controller
Förvaltningslag
GDPR
Grundläggande intern kontroll
Hantering av dagvatten vid exploatering och planläggning
Hot och våld
Imponerande bemötande
Informationssäkerhet
Jobbiga samtal med jobbiga typer
Kommunallag
Kravhantering
Kvalificerad nämndadministration
Lagliga och olagliga detaljplaner
LVM
LVU
Lågaffektivt bemötande vid hot och våld
Miljörättsliga nyheter, aktuella frågor och nya rättsfall
Missbruk hos äldre
Missbruk, trauma och samsjuklighet
Misskötsel på jobbet
Ny avfallsförordning
Ny lagstiftning om placerade barn
Nämndsekreterare- och registratorutbildning
Offentlighet och sekretess
Olovligt byggande
Patientsäkerhet
Presidieutbildningar utifrån stärkt roll och ansvar i nya Kommunallagen
Politikerutbildning för nyvalda och omvalda
Protokollsskrivning i praktiken
Registratur, arkivering och ärendehantering
Rättshaverister och hur man hanterar dem
Samhällets omhändertagande av barn
Schemaläggning
Självmordsprevention, depression, riskbedömning samt självskadebeteenden
Skadeståndsansvaret för kommunens tekniska anläggningar och lek- och idrottsanläggningar
Skyddat boende
Spelberoende och missbruk
Stress och utmattningssyndrom
Teamledarutbildning (Ledarutbildning Bas)
Trafikreglering
VA- och renhållningsavgifter
Vinterväghållning och snöröjning

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.