Search

Diplomerad Ledarutbildning HVB

Utbildning på hemmaplan för ledare och chefer

Som föreståndare för en HVB-verksamhet har du det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Välkommen att beställa Pikus 4-dagarsutbildning för föreståndare, ägare, vd, controllers, kvalitetsansvariga m.fl inom HVB!

Föreståndare måste enligt lag ha relevant juridisk kompetens – IVO kräver bl.a. 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande – men även med en bra grundutbildning kan du som ledare inom HVB ställas inför svåra situationer och avvägningar som kräver ytterligare kunskaper.

Nu erbjuder Piku Utbildningar denna påbyggnadsutbildning om kvalitetssäkring för föreståndare och övrig ledning inom HVB. Utbildningen består av fyra dagar med varsitt tema som vi går igenom ur både teoretiska och praktiska perspektiv, med målet att du ska komma tillbaka till ditt dagliga arbete med ny kunskap och inspiration för att lyfta din verksamhet. 

Detta är en utbildning på hemmaplan som vi håller på beställning bara för er, antingen på plats eller online. 

Intresserad? Kontakta Ingrid för att få en offert eller ställa frågor!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Utbildningsplan

Utbildningen är uppdelad i 4 utbildningsdagar med varsitt tema. För diplomering på utbildningen krävs deltagande samtliga dagar. Se utbildningsplanen för alla dagar nedan.

Utbildare

Christian Benson

Christian Benson

Christian Benson är jurist och specialiserad inom allmän hälso- och sjukvårdsjuridik, IVO:s tillsyn och tillståndsprövning samt förvaltningsrätt. Han jobbar på Institutet för medicinsk rätt som konsultstöd och utbildare för bl.a. HVB-verksamheter. Christian har arbetat som inspektör/jurist på IVO samt utredare på Försäkringskassan och Diskrimineringsombudsmannen och arbetar idag även som dataskyddsombud.

Georg Frick

Georg Frick

Georg Frick är arbetsrättskonsult, rådgivare, personalvetare och författare. Han är en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Georg har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning både inom privat och offentlig sektor. Han har också skrivit flera böcker om arbetsrätt.

Monica Fallesen

Monica Fallesen

Monica Fallesen är egenföretagare och expert inom LSS-frågor. Hon är utbildare på Yrkeshögskolan i Landskrona och har varit regionchef inom Aberia. Hon har också varit affärsområdeschef för LSS i Höganäs kommun och kvalitetsutvecklare inom Attendo under många år. Monica har gedigen kunskap inom LSS där hon också varit verksamhetschef och regionchef.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.