Search

Att förebygga och hantera hot och våld

Så kan ni skapa en tryggare arbetsplats

Många anställda har uppdrag som innebär att de ibland verkar i en arbetsmiljö med risk för hot, våld och trakasserier. Denna utbildning hjälper era medarbetare att förebygga och hantera svåra situationer. Välkommen med er beställning!

Denna utbildning ökar kunskapen om hur man kan förebygga samt hantera hotfulla och besvärliga situationer. Syftet är att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats för medarbetarna.

Detta är en utbildning på hemmaplan som ni kan beställa hem till er arbetsplats. Utifrån utbildningsplanen (se nedan) skräddarsyr vi utbildningen och innehållet efter era förutsättningar och behov. Vi bakar gärna in exempel från er verksamhet och diskuterar hur ni bäst kan hantera hot-och våldssituationer ni har stått inför tidigare eller kan drabbas av i framtiden. 

 

Intresserad? Kontakta Ingrid för att få en offert eller ställa frågor!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Utbildare

Mikael Bron

Mikael Bron

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare, specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteperson kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och skriver rapporter, handböcker samt ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor.

Utbildningsplan

Introduktion

 • Definitioner, utsatthet och statistik kring hot & våld
 • Arbetsmiljö i samverkan, ansvar och roller
 • Incidentrapportering i KIA
 • Hot- och våldsrutiner i er verksamhet / kommun / organisation
 • Mänskliga begränsningar, stresshantering och mental förberedelse

 

Hot- och våldshantering

 • Risk- och hotbedömningar samt aggressionstecken
 • Aggressionsmotiv: Känslostyrd, målstyrd och irrationell aggression
 • Bemötande, signalvärden, avledning och de-eskalering
 • Gränssättning och icke-acceptans
 • Lågaffektivt bemötande
 • Metoder för säker tillsyn och inspektion.
 • Juridiska förutsättningar vid underlägessituationer (Nödvärn mm)

Utifrån ovanstående förslag gör vi tillsammans med er en mer detaljerad planering, gärna där vi tar upp exempel på hot- och våldssituationer från er verksamhet. Vi diskuterar gärna övriga önskemål om innehåll från er sida. 

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.