Search

Nämndadministration i offentlig förvaltning

Utbildning på er hemmaplan!

Nämndsekreterare och registratorer som arbetar inom offentliga verksamheter måste vara helt säkra på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som följer utifrån detta. Allt detta går vi igenom på denna specialdesignade utbildning som ni kan beställa hem till er arbetsplats!

Vad kan vara en handling i dagens digitala samhälle, hur hanterar man muntlig information, vad är skillnaden mellan allmänna handlingar och minnesanteckningar samt begreppen inkommen och upprättad handling? Hur beter man sig när allmänheten efterfrågar offentliga allmänna handlingar och vad innebär sekretessmarkering och kraven på registrering av handlingar? Det är bara några saker som nämndsekreterare och registratorer i offentlig verksamhet måste ha koll på. De måste också vara väl insatta i kommunens organisation, såväl den politiska som den förvaltningsmässiga.

Med utgångspunkt i Kommunallagens regler, i främst kapitel 3 – 6, kommer denna utbildning att belysa den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen, samt relationerna mellan dessa organ. I detta avsnitt ingår även de sammanträdestekniska regler som finns i Kommunallagen. Vi kommer även att gå igenom Förvaltningslagens bestämmelser kring bland annat handläggning, serviceskyldighet, samverkan med andra myndigheter, jäv, partsinsyn och omprövning och överklagande av beslut.

Detta är en s.k. utbildning på hemmaplan som ni beställer hem till er verksamhet. Vi skräddarsyr vi utbildningens upplägg utifrån er arbetsplats behov och kompetensnivå.  

Målgrupp

Utbildningen är designad för nämndesekreterare, registratorer, sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och direktioner. Även personal som arbetar nära politikerna, som t.ex. förvaltningschefer och handläggare kan delta.

Intresserad? Kontakta Ingrid för att få en offert eller ställa frågor!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Utbildare

Jan Turvall senior universitetslärare

Jan Turvall

Jan Turvall, senior universitetslärare, Göteborgs Universitet, har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren. På universitetet har han bl.a. bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess. När det kommer till det kommunalrättsliga området är Jan Turvall närmast en guru som tv, radio och tidningars journalister vänder sig till när de vill ha svar eller kommentarer.

Utbildningsplan

Innehåll (kan justeras efter era önskemål)

Denna utbildning är tänkt att vara en heldag där vi går igenom följande:

Kommunallagen

 • Relationen politik – förvaltning
 • Nämndadministration i kommun och region
 • Sammanträdestekniska regler
 • Jäv
 • Protokollförfarande
 • Handläggningsregler

Förvaltningslagen

 • Serviceskyldighet
 • Tillgänglighet
 • Samverkan
 • Saklighet
 • Opartiskhet och jäv
 • Utredningsansvar
 • Beslutsfattande
 • Omprövning och överklagande av beslut (förvaltningsbesvär)

Registrering, arkivering och ärendehantering

 • Registrering av allmänna handlingar – varför, när och hur?
 • Arkivering och dokumenthantering
 • Utlämning av offentliga allmänna handlingar – prövning innan utlämnandet

Offentlighetsprincipen och sekretess

 • Sekretess och sekretessmarkering
 • Överklagande av sekretessbeslut

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.