Ondemand-utbildningar

Kategori: Skola och utbildning

Jonas Vlachos

En mer likvärdig skola

Längd: 1 tim 30 min
Utbildare: Jonas Vlachos
Pris: 2000 kr (exkl. moms)

Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan.

Läs mer »