Search

En inspelad utbildning från Piku

Regler mot våld och hedersrelaterade handlingar som drabbar barn

Annika Staaf

Bestämmelser från 1 juni och 1 augusti 2022

Den 1 juni samt den 22 augusti 2022 trädde flera bestämmelser i kraft som ska skydda barn från hedersvåld, andra hedersrelaterade handlingar och tvångsgifte. Uppdatera dig på ändringarna med denna inspelade föreläsning!

Den 1 juni 2022 uppdaterades bestämmelserna som ger brottet hedersförtryck en ny beskrivning och den 1 augusti 2022 ändrades och förstärktes bl.a. skrivningarna i skolans läroplaner avseende hedersvåld och annat förtryck. Du som jobbar nära barn i exempelvis skola, socialtjänst eller på fritidshem har nu chansen att uppdatera dig på dessa regeländringar och förhindra att fler barn far illa, genom denna inspelade föreläsning med Annika Staaf.

Under utbildningen går vi igenom lagändringar som trätt i kraft för att förhindra hedersrelaterade handlingar riktade mot barn, med särskilt fokus på de nya bestämmelserna från juni och augusti 2022. Vi går även igenom hur socialtjänst, skola och andra insatser kan samverka och agera vid misstanke om att barn far illa genom exempelvis hedersvåld, resor för tvångsgifte och annat förtryck. 

Välkommen med din beställning!

Utbildningen är inspelad i samband med ovan nämnda regeländringar år 2022.

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Målgrupp

Utbildningen är för personal i skola och fritidshem samt de delar av socialtjänst som arbetar med barn och ungdomar samt förtroendevalda beslutsfattare i berörda nämnder.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

  • Juridiska utgångspunkter, våld, hedersvåld och annat förtryck, vad gäller efter regeländringarna?
  • Vi tar bl.a. upp följande aktuella propositioner och lagar:
    • prop.2021/22:138
    • SKOLFS 2021:5-9
    • SKOLFS 2021:11 
  • Lagstiftning om hedersvåld och om hur skola, vård och socialtjänst bör hantera misstänkt hedersvåld och annat förtryck
  • Diskussion om praktisk tillämpning av bestämmelserna, med utdrag från praxis
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Längd: 3 tim 15 min
Utbildare: Stefan Sandström

Många, i likhet med de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett tämligen enhetligt fenomen, med en gemensam orsaksbakgrund och en lämplig behandling. Så är inte fallet. Välkommen till denna inspelade utbildning som hjälper dig känna igen & skilja på 4 olika självskadebeteenden!

Beställ »
Emelie Wejdin

Välfärdsteknik i LSS-verksamheter

Längd: 1 tim 40 min
Utbildare: Emelie Wejdin
Brukare inom LSS ska ha samma möjligheter som alla andra att vara aktiva samhällsmedborgare och utvecklas på sina villkor. Mölndals stads vård och omsorg, som nyligen nominerats till European Service Award, är ett utmärkt exempel på hur detta kan se ut i praktiken. Lyssna och inspireras av hur Mölndal jobbar med digitalisering, demokrati och gemenskap, på denna inspelade föreläsning!

Beställ »
Annika Staaf

Socialrätt för politiker

Längd: 3 tim
Utbildare: Annika Staaf
Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Denna utbildning täcker in både befintlig, ny och kommande lagstiftning.

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.