Search

En inspelad utbildning från Piku

Sammanhållen dokumentation för LSS och äldreomsorg

Annika Staaf

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (2022:913)

Den 1 januari 2023 trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft, som berör socialtjänstens verksamheter som har hand om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ersätter bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355). Du som arbetar i dessa verksamheter behöver uppdatera dig på lagändringarna – och det gör du enklast med denna inspelade utbildning från Piku!

Under utbildningen går vi dels igenom vad de nya rättsreglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation stadgar, dels hur vi kan arbeta för att formulera fortlöpande anteckningar utifrån de krav som bindande regler och föreskrifter uppställer. Dessutom ingår även översiktlig information om genomförandeplaner (gfp) samt hur IBIC konkret är tänkt att användas. Språkets centrala roll i dokumentationsarbetet kommer också att belysas.

Annika Staaf
Utbildare

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till arbetsledare och medarbetare inom äldreboenden samt LSS-boenden för barn, unga och vuxna.

Innehåll
  • Vilka lagar styr dokumentationen, såväl nyligen ikraftträdda så som lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som även äldre gällande författningar?
  • Vad är bindande föreskrifter och vad är allmänna råd?
  • Vad innebär IBIC i praktiken?
  • Hur kan vi synliggöra vårdtagarens bakgrund och intressen, vardag och rutiner i det praktiska omsorgsarbetet?
  • Hur beaktas etik och integritet och hur behandlas detta rättsligt?
  • När kan man bli anmäld och vad innebär lex Sarah och lex Maria?
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Mikael Bron

Säker hemtjänst

Längd: 3 tim 5 min
Utbildare:Mikael Bron
I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare.

Beställ »
Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Längd: 3 tim 15 min
Utbildare: Stefan Sandström
Många, i likhet med de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett tämligen enhetligt fenomen, med en gemensam orsaksbakgrund och en lämplig behandling. Så är inte fallet. Välkommen till denna inspelade utbildning som hjälper dig känna igen & skilja på 4 olika självskadebeteenden!

Beställ »
Emelie Wejdin

Välfärdsteknik i LSS-verksamheter

Längd: 1 tim 40 min
Utbildare: Emelie Wejdin
Brukare inom LSS ska ha samma möjligheter som alla andra att vara aktiva samhällsmedborgare och utvecklas på sina villkor. Mölndals stads vård och omsorg, som nyligen nominerats till European Service Award, är ett utmärkt exempel på hur detta kan se ut i praktiken. Lyssna och inspireras av hur Mölndal jobbar med digitalisering, demokrati och gemenskap, på denna inspelade föreläsning!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.