Search

En inspelad utbildning från Piku

Säker hemtjänst

Mikael Bron

Så förebygger och hanterar du utsatta lägen i hemtjänsten

I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare. 

Denna utbildning syftar till att öka både chefers och medarbetares kompetens och skapa medvetenhet om risker och situationer som kan uppstå i arbetet hemma hos brukaren. Här har både chefen och arbetsgivaren ett tydligt arbetsmiljöansvar. 

Vi utgår ifrån verkliga situationer som kan uppstå och ger dig en stadig grund att stå på som hjälper dig utifall att du någon gång skulle behöva hantera en utsatt situation i hemtjänsten. Vi går igenom relevant teori såsom arbetsmiljöregler, definitioner och begrepp, hur du genomför risk- och hotbedömningar, upprättar och följer handlingsplaner, hur du läser av tecken på aggressivitet och mycket mer. 

Mikael Bron

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare, specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteperson kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och skriver rapporter, handböcker samt ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och fackliga förtroendevalda inom vård och omsorg.

Innehåll

 • Arbetsmiljöregler enligt AFS 1993:2
 • Arbetsmiljö i samverkan, ansvar och roller
 • Definitioner, utsatthet och statistik kring hot & våld
 • Risk- och hotbedömningar
 • Mänskliga begränsningar, stresshantering och mental förberedelse
 • Tecken på aggression och riskbedömningar
 • Kommunikation, bemötande, konfliktkunskap och de-eskalering
 • Handlingsplaner vid verbala konflikter
 • Handlingsplaner vid underlägen
 • Säkra hembesök
 • Anpassningar i privatlivet
 • Säkerhet vs service och omsorg
 • Juridiska förutsättningar, ansvarsfrihetsgrunder (Nödvärn mm)
 • Reaktionstid, säkerhetsavstånd, reträttvägar och personlarmshantering
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Annika Staaf

Sammanhållen dokumentation för LSS och äldreomsorg

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Den 1 januari 2023 trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft, som berör socialtjänstens verksamheter som har hand om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Du som arbetar i dessa verksamheter behöver uppdatera dig på den nya lagen – och det gör du enklast med denna livesända utbildning från Piku!

Beställ »
Ewa-Karin Ottosson

Äldre och alkoholmissbruk

Längd: 2 tim 20 min
Utbildare: Ewa-Karin Ottosson
Alkoholmissbruk bland äldre är ett seglivat problem som visar tecken på att fortsätta, med allvarliga konsekvenser för både individer, familjer och samhället. Denna föreläsning med Ewa-Karin Ottosson tar grepp om missbruksproblematik hos äldre människor med syftet att öka kunskapen om problemets grund och utveckling, samt vilken sorts stöd som borde ges till äldre med missbruk.

Beställ »
Åke Åkesson Borgholm

Borgholmsmodellen

Längd: 1 tim 30 min
Utbildare: Åke Åkesson
Borgholms hälsocentral driver projektet “Hemsjukhuset” tillsammans med Borgholms kommun. Projektet erbjuder patienter i den kommunala hemsjukvården en fast läkarkontakt på hälsocentralen som följer patienten genom alla steg i vården och gör hembesök vid behov.Idag lyfts verksamheten på Öland fram som en förebild till hur hemsjukvård kan fungera som bäst och hur övergången till en god och nära vård kan se ut. 

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.