Äldre och alkoholmissbruk

Med Ewa-Karin Ottosson

Ewa-Karin Ottosson

Alkoholmissbruk bland äldre är ett seglivat problem som visar tecken på att fortsätta, med allvarliga konsekvenser för både individer, familjer och samhället.

De senaste 20 åren har synen på alkohol blivit friare och lett till en mer alkoholliberal miljö som tyvärr underlättar för den som har beroendeproblematik att fortsätta med sitt missbruk. Pandemin har dessutom förvärrat situationen då ännu fler äldre än tidigare har varit isolerade från vänner och familj.

Denna föreläsning med Ewa-Karin Ottosson tar grepp om missbruksproblematik hos äldre människor med syftet att öka kunskapen om problemets grund och utveckling, samt vilken sorts stöd som borde ges till äldre med missbruk.

Ewa-Karin Ottosson

Utbildaren

Ewa-Karin Ottoson är leg. sjuksköterska och KBT-terapeut. Hon är en engagerad,
kunnig samt medryckande utbildare som har ett enkelt och tydligt språk.
Ewa-Karin har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika
organisationer, regioner och kommunal verksamhet och hon har erfarenhet
av mycket svåra samtalssituationer från kriser till rena coachingssessioner.

Detta lär du dig

På utbildningen går vi igenom:

  • Rutiner och samarbete i äldreomsorg och socialförvaltning
  • Grundläggande kunskaper om missbruk
  • Missbruksproblematik hos äldre personer – vad utmärker detta och hur upptäcker vi det?
  • Svårigheter vid stöd till äldre personer med missbruk
  • Ett rehabiliterande och stödjande förhållningssätt – arbetsmetoder
  • Etiska dilemman
  • Psykisk ohälsa och missbruk

Längd: 2t 20 min

Pris: 2000 kr exklusive moms

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.

25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

När du köper en OnDemand-kurs hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut. Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

Annika Staaf

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr exkl moms
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Beställ »
Annika Staaf

Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS

Längd: 2 tim
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kunna uppfatta en vårdtagares individuella behov och att kunna dokumentera och planera detta behov på rätt sätt. Med denna kurs lär du dig föra anteckningar och dokumentation med god kvalité som ger dig förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb.

Beställ »
Åke Åkesson Borgholm

Borgholmsmodellen

Längd: 1 tim 30 min
Utbildare: Åke Åkesson
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
Borgholms hälsocentral driver projektet ”Hemsjukhuset” tillsammans med Borgholms kommun. Projektet erbjuder patienter i den kommunala hemsjukvården en fast läkarkontakt på hälsocentralen som följer patienten genom alla steg i vården och gör hembesök vid behov.Idag lyfts verksamheten på Öland fram som en förebild till hur hemsjukvård kan fungera som bäst och hur övergången till en god och nära vård kan se ut. 

Beställ »