En inspelad utbildning från Piku

Mot våld i nära relationer: Med fokus på verktygen

mot våld i nära relationer

Inspelad konferens med fokus på verktyg för att stödja offren och för att förebygga våld i nära relationer.

Den här konferensen fokuserar inte på VAD våld i nära relationer är, utan på VERKTYGEN;
– Vad kan kommuner göra annorlunda för att stötta offren och förebygga våld i nära relationer?
– Hur kan kommuner effektivisera sitt arbete och samtidigt höja kvaliteten och värdet för både offer och förövare?

  • 4 fokusområden
  • 4 inspiratörer
  • 4 expertpaneler

Välkommen att ta del av denna inspelade konferens med Sven-Erik Alhem, f.d överåklagare, som moderator. 

Talare

Maria Rashidi och Elisabet Omsén, Maria är ordförande I Kvinnors Rätt, en parti- politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Elisabet är frilansjournalist som skrivit Marias biografi ""Bränd frihet"". Tillsammans föreläser de utifrån Marias personliga berättelse och mångåriga yrkeskunskap om hedersfrågor i Sverige.

Asal Narimani, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige. Lång erfarenhet av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i relation och arbetar även med utbildning samt föreläser inom området. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger med- mänskligt stöd och information om rättsprocessen till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Gerd Eriksson Holmgren chef för enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad. Enheten stöttar bland ann darbetare som utsätts för våld hemma.

Ditte Brorson, psykolog, arbetar för organisationen ""Lev uden vold"". Genom många samtal med människor som utövar våld har Ditte fått stor kunskap om ”våldets väsen”; om varför förövare använder våld mot sina nära och om hur man kan hjälpa dem att sluta. Ditte menar att våld i nära relationer inte främst är ett relationsproblem, utan ett personligt problem hos den som är våldsam, och att det därför är viktigt att arbeta med förövarna.

Nils Öberg, generaldirektör vid Försäkringskassan. Nils var tidigare generaldirektör vid Kriminalvården där han utsågs till regeringens särskilda utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld; ett arbete som ligger till grund för ny lagstiftning kring våld i nära relationer. Nils har även tjänstgjort i Europeiska kommissionen, inom Säkerhetspolisen och på Justitiedepartementet.

Ulf Calvert leg. psykolog, operativt ansvarig för Välj att sluta/Manscentrum. Välj att sluta är en nationell telefonlinje som vänder sig till våldsutövare. Syfte med telefonlinjen är att bemöta, motivera och hänvisa till behandling. Ett första steg i en förändringsprocess mot ett liv utan våld.

Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, NOA, för brottsområdet brott i nära relation inom polisens nationella verksamhet. Erika har varit chef i Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten i 10 år i Stockholm Nord och även under några år verksamhetschef för ett kommunalt skyddat boende i Norge för ca 80 kvinnor och 80 barn boende varje år.

Annika Staaf

Annika Staaf, jur.kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Samhällsvetenskap, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet. Hon har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.

Ulrika Rogland, advokat, tidigare domare och åklagare. Ulrika har sedan 2017 en egen advokatbyrå i Malmö. Hon är specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott och brott mot barn samt vårdnadstvister. Ulrika deltar ofta i debatter.

Balqis Lamis Khattab, född och uppvuxen i Malmö, har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar i riskzon. Genom sitt arbete möter hon många som utsatts för våld i nära relationer och även hedersrelaterat våld och förtryck. Balqis har fått flera utmärkelser, bl.a Årets Eldsjäl, Engagemang Malmö och Skånes mest företagsamma människa.

Pernilla Ouis, professor och fil.dr i humanekologi, lektor i socialt arbete och docent i hälsa och samhälle med inriktning på etniska relationer. Hennes forskningsområden är kön och hedersrelaterat våld och sexualitet bland muslimer; sexuell hälsa i ett globalt perspektiv.

Anna Melle hedersrelaterat förtryck utbildare

Anna Melle, gymnasielärare, har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld. Anna har anlitats som medlare och med sin expertis bidragit till lösningar i akuta familjesituationer. Hon är även författare och har gett ut ett flertal böcker inom dessa områden.

Vladimir Ahmed, grundare av 6-stegsprogrammet ”Vi är Sverige"", en metod där nyanlända kan prata om det obekväma – på ett bekvämt sätt. Vladimir använder sina egna erfarenheter för att öka förståelsen för hur maktstrukturer utifrån uppväxtvillkor ter sig och hur känslan av maktförlust hos män hänger ihop med inkluderingsprocessen.

Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Längd: 3 tim 15 min
Utbildare: Stefan Sandström

Många, i likhet med de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett tämligen enhetligt fenomen, med en gemensam orsaksbakgrund och en lämplig behandling. Så är inte fallet. Välkommen till denna inspelade utbildning som hjälper dig känna igen & skilja på 4 olika självskadebeteenden!

Beställ »
thomas andersson och lisa björk

Tillit – en lämplig utgångspunkt för styrning och ledning?

Längd: 2 tim
Utbildare: Thomas Andersson & Lisa Björk
Tillitsbaserad styrning har fått spridning inom många kommuner och regioner. Men tillit är inte någonting som kan styras fram, skriver sex forskare i arbetsvetenskap och företagsekonomi i en SNS-rapport. Tillit är viktigt men det är inte någon styrfilosofi.

Beställ »
Emelie Wejdin

Välfärdsteknik i LSS-verksamheter

Längd: 1 tim 40 min
Utbildare: Emelie Wejdin
Brukare inom LSS ska ha samma möjligheter som alla andra att vara aktiva samhällsmedborgare och utvecklas på sina villkor. Mölndals stads vård och omsorg, som nyligen nominerats till European Service Award, är ett utmärkt exempel på hur detta kan se ut i praktiken. Lyssna och inspireras av hur Mölndal jobbar med digitalisering, demokrati och gemenskap, på denna inspelade föreläsning!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.