En Piku OnDemand-utbildning

Mot våld i nära relationer: Med fokus på verktygen

mot våld i nära relationer

Inspelad konferens med fokus på verktyg för att stödja offren och för att förebygga våld i nära relationer.

Den här konferensen fokuserar inte på VAD våld i nära relationer är, utan på VERKTYGEN;
– Vad kan kommuner göra annorlunda för att stötta offren och förebygga våld i nära relationer?
– Hur kan kommuner effektivisera sitt arbete och samtidigt höja kvaliteten och värdet för både offer och förövare?

  • 4 fokusområden
  • 4 inspiratörer
  • 4 expertpaneler

Välkommen att ta del av denna inspelade konferens med Sven-Erik Alhem, f.d överåklagare, som moderator. 

Talare

Maria Rashidi och Elisabet Omsén, Maria är ordförande I Kvinnors Rätt, en parti- politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Elisabet är frilansjournalist som skrivit Marias biografi ""Bränd frihet"". Tillsammans föreläser de utifrån Marias personliga berättelse och mångåriga yrkeskunskap om hedersfrågor i Sverige.

Asal Narimani, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige. Lång erfarenhet av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i relation och arbetar även med utbildning samt föreläser inom området. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger med- mänskligt stöd och information om rättsprocessen till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Gerd Eriksson Holmgren chef för enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad. Enheten stöttar bland ann darbetare som utsätts för våld hemma.

Ditte Brorson, psykolog, arbetar för organisationen ""Lev uden vold"". Genom många samtal med människor som utövar våld har Ditte fått stor kunskap om ”våldets väsen”; om varför förövare använder våld mot sina nära och om hur man kan hjälpa dem att sluta. Ditte menar att våld i nära relationer inte främst är ett relationsproblem, utan ett personligt problem hos den som är våldsam, och att det därför är viktigt att arbeta med förövarna.

Nils Öberg, generaldirektör vid Försäkringskassan. Nils var tidigare generaldirektör vid Kriminalvården där han utsågs till regeringens särskilda utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld; ett arbete som ligger till grund för ny lagstiftning kring våld i nära relationer. Nils har även tjänstgjort i Europeiska kommissionen, inom Säkerhetspolisen och på Justitiedepartementet.

Ulf Calvert leg. psykolog, operativt ansvarig för Välj att sluta/Manscentrum. Välj att sluta är en nationell telefonlinje som vänder sig till våldsutövare. Syfte med telefonlinjen är att bemöta, motivera och hänvisa till behandling. Ett första steg i en förändringsprocess mot ett liv utan våld.

Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, NOA, för brottsområdet brott i nära relation inom polisens nationella verksamhet. Erika har varit chef i Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten i 10 år i Stockholm Nord och även under några år verksamhetschef för ett kommunalt skyddat boende i Norge för ca 80 kvinnor och 80 barn boende varje år.

Annika Staaf

Annika Staaf, universitetslektor, jur kand och fil.dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete, Malmö Universitet. Annika har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer.

Ulrika Rogland, advokat, tidigare domare och åklagare. Ulrika har sedan 2017 en egen advokatbyrå i Malmö. Hon är specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott och brott mot barn samt vårdnadstvister. Ulrika deltar ofta i debatter.

Balqis Lamis Khattab, född och uppvuxen i Malmö, har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar i riskzon. Genom sitt arbete möter hon många som utsatts för våld i nära relationer och även hedersrelaterat våld och förtryck. Balqis har fått flera utmärkelser, bl.a Årets Eldsjäl, Engagemang Malmö och Skånes mest företagsamma människa.

Pernilla Ouis, professor och fil.dr i humanekologi, lektor i socialt arbete och docent i hälsa och samhälle med inriktning på etniska relationer. Hennes forskningsområden är kön och hedersrelaterat våld och sexualitet bland muslimer; sexuell hälsa i ett globalt perspektiv.

Anna Melle hedersrelaterat förtryck utbildare

Anna Melle, gymnasielärare, har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld. Anna har anlitats som medlare och med sin expertis bidragit till lösningar i akuta familjesituationer. Hon är även författare och har gett ut ett flertal böcker inom dessa områden.

Vladimir Ahmed, grundare av 6-stegsprogrammet ”Vi är Sverige"", en metod där nyanlända kan prata om det obekväma – på ett bekvämt sätt. Vladimir använder sina egna erfarenheter för att öka förståelsen för hur maktstrukturer utifrån uppväxtvillkor ter sig och hur känslan av maktförlust hos män hänger ihop med inkluderingsprocessen.

Välkommen med din beställning!

Grupprabatt: Är ni flera som vill se utbildningen? Vi ger 15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare och 25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare. 

För dig som är intresserad av minst 5 utbildningar hänvisar vi till vårt förmånliga Mixpaket som du hittar här

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Inloggning skickas ut nästkommande vardag efter beställning. Licensen för kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

Riskbedöma

Arbetsmiljö

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatsen personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd som utgår från din bostad och hjälper dig att klara ditt dagliga liv. En sådan insats innebär både omvårdnad och stöd. Exempelvis kan du får hjälp med studier, personlig hygien, måltider, kommunikation och fritidsaktiviteter.

Beställ »
Patrik Kastberg

Kommunal avtalssamverkan

Längd: x tim xx min
Utbildare: Patrik Kastberg
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Vad kan och bör ett samverkansavtal innehålla och hur fungerar egentligen uppsikt och rapportering av sådant samarbete? Hur förhåller sig kommunal avtalssamverkan till upphandlingslagstiftningen och finns det några möjliga ”genvägar”?

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.