Search

Trimma in förvaltningen

med utbildning om lagstiftning och ny praxis

Både nyanställda och övriga medarbetare behöver uppdateras på ny lagstiftning och rättspraxis. Därför har Piku Utbildningar tagit fram Trimma in förvaltningen!

För att er förvaltning ska kunna möta upp nya och ökande krav från kommuninvånarna, myndigheter m.fl. behöver era medarbetare få kompetensutveckling av hög klass. Därför lanserar Piku Utbildningar nu Trimma in Förvaltningen: kompetensutveckling som vi skräddarsyr utifrån just er förvaltnings behov.

Med Trimma in förvaltningen väljer ni ämnet för utbildningen och det upplägg ni önskar – digitalt, på plats eller en blandning. Ni väljer dessutom mellan 5 av Pikus mest efterfrågade utbildare. Ni kan t.ex. samla alla medarbetare för en heldagsutbildning, dela upp utbildningen i flera dagar med olika ämnen eller lägga upp en långsiktig plan med digitala föreläsningar. 

Läs vidare om förslag på upplägg samt tillgängliga utbildare här nedan och kontakta oss när ni är redo att sätta i gång!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Välj mellan Pikus allra bästa utbildare

Med våra meriterade utbildare kan vi erbjuda ett brett utbud av ämnen. Nedan ser du våra mest efterfrågade utbildare och deras mest populära ämnen som ni kan välja mellan när ni utformar er Trimma in förvaltningen-utbildning. Saknar ni en viss utbildare eller ett särskilt ämne så ordnar vi det!

Daniel Prawitz

Daniel Prawitz

Advokat
Daniel Prawitz är advokat och har sedan 2009 arbetat med avtalsskrivning och tvister. Han har en bred bakgrund som jurist och har erfarenhet av arbete i domstol, som bolagsjurist och som advokat. Från arbetet som bolagsjurist på Peab AB har han stor inblick i hur entreprenörerna tänker och resonerar i samband med upphandling och genomförande av projekt. Idag arbetar han i princip uteslutande med entreprenadrätt och -tvister.
Ämne: Entreprenadjuridik

Diana Olsson

Diana Olsson

Kommundirektör, Simrishamns kommun
Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun, har en mångsidig utbildningsbakgrund som inkluderar omvårdnad, etnologi, filosofi, arbetsmarknadskunskap, psykologi och företagsekonomi. Diana utbildar både förtroendevalda, chefer och medarbetare i sin egen organisation, som ett led i att bidra till en god implementering av de mål och strategier som beslutats. Då och då har hon möjlighet att även utbilda externt och i den rollen är hon också mycket uppskattad.
Ämne: Den komplexa organisationen: Om att förstå och hantera komplexiteten i kommunala organisationer​

Jan Turvall senior universitetslärare

Jan Turvall

Senior universitetslärare, Göteborgs Universitet
Jan Turvall har genom åren utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner. På universitetet har han undervisat studenter i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess. När det kommer till det kommunalrättsliga området är Jan Turvall närmast en guru, som tidningar och TV ofta vänder sig till när de vill ha ett expertutlåtande.
Utbildningsämnen: Kommunallag, Förvaltningslag, Offentlighet och sekretesslag, Mötesteknik i teori och praktik

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Marie Nikonoff

Kommunsekreterare
Marie Nikonoff har arbetat som kommunsekreterare i drygt 30 år, nu senast på kommunledningsförvaltning, i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Hon är en van och uppskattad kursledare inom kvalificerad nämndadministration, sammanträdesteknik och protokollskrivning.
Ämnen: Registrering, arkivering, ärendehantering, nämndadministration, sammanträdesteknik och protokollskrivning

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg

Biträdande chefsjurist på Region Skåne
Patrik Kastberg arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Patrik håller regelbundet utbildningar för bl a förtroendevalda och tjänstepersoner om lagstiftning och praxis med anknytning till kommuner och regioner.
Ämnen: Delegation och beslutsfattande, Styrelsearbete i kommunala bolag, Kommunal avtalssamverkan, Kommunalt partistöd, Kommunernas relation till näringslivet

Vilket utbildningsupplägg passar er?

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.