Search

Styrelseutbildning i kommunala bolag

Utbildning på er hemmaplan!

Styrelseutbildning i kommunala bolag är en utbildningsdag från Piku Utbildningar som ni beställer till er hemmaplan. Läs vidare för att veta mer om utbildningen och lägga er beställning!

Syftet med utbildningen är att ledamöter, lekmannarevisorer och medarbetare (ca 15-20 personer) ska erhålla gedigna kunskaper om de förutsättningar och regelverk som gäller för kommunala bolag. 

Upplägg

Teoripass varvas med olika exempel (gärna era egna) och diskussioner i gruppen.
För att främja diskussioner i gruppen bör lokalen vara möblerad i öar (4 personer i varje). Detaljerat innehåll planeras och stäms av med uppdragsgivaren i förväg.

Intresserad? Kontakta Ingrid för att få en offert eller ställa frågor!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Utbildare

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Patrik håller regelbundet utbildningar för styrelseledamöter och verkställande direktörer i kommunala bolag. Utöver det har han olika utbildningar för förtroendevalda och tjänstepersoner som t.ex. kommunjurister, chefer, handläggare m.fl. Patrik föreläser om bl.a.: ”Delegation och beslutsfattande”, ”Kommunalt partistöd”, ”Kommunerna och näringslivet” samt ”Avtalssamverkan”. Utöver föreläsandet har Patrik skrivit juridiska artiklar och böcker om kommunala bolag och andra kommunalrättsliga områden.

Utbildningsplan

I god tid före utbildningen tillhandahåller vi, utan extra kostnad, personliga inloggningar till inspelade utbildningar om KL och OSL samt Avtalssamverkan. Detta är ej obligatoriskt men ger deltagarna en uppdatering av lagstiftning m.m. som utbildningen knyter an till.

Innehåll (kan justeras efter era önskemål)

 • Det kommunala bolaget och kommunallagen
  • Två regelsystem för bolaget
  • Inom vilka ramar får bolaget agera?
   • Vilka begränsningar sätter kommunallagen och på vilket sätt gäller den för kommunala bolag? De kommunalrättsliga principerna?
   • Vilka andra lagar måste bolaget förhålla sig till? Aktiebolagslagen, Naturgaslagen, m.fl.
  • Den kommunala kompetensen
  • Ägaren
 • Ägarstyrning
  • Direktiv
  • Mål och strategier
  • Bolagets förhållande till kommunkoncernen
  • Aktivt ägande – formellt och informellt
   • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt KL
   • Samråd, dialog
   • Uppföljning och utvärdering
 • Aktiebolagslagen, ABL
 • Olika roller i bolaget och ansvar:
  • Bolagsstämma
  • Styrelse
   • Styrelsens roll och ansvar
   • Skadestånd, kontrollbalansräkning och ekonomiskt ansvar
   • Skillnaden mellan att sitta i en nämnd och i en bolagsstyrelse
  • VD
  • Revisor/lekmannarevisor
  • Övriga medarbetare
 • Offentlighet och sekretess
  • Är kommunala bolag offentliga?
  • Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet
 • Kort om upphandling 
 • Jäv, mutor och intressekonflikter

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.