Search

En inspelad utbildning från Piku

Kommunal avtalssamverkan

Patrik Kastberg

Vad innebär det och vilka möjligheter finns?

Vad kan och bör ett samverkansavtal innehålla och hur fungerar egentligen uppsikt och rapportering av sådant samarbete? Hur förhåller sig kommunal avtalssamverkan till upphandlingslagstiftningen och finns det några möjliga ”genvägar”? 

 

Kommuner och regioner kan sedan år 2018 samverka inom ramen för s k kommunal avtalssamverkan. Detta är något som fått allt större genomslag i jakten på rationalitet och effektivisering. Men vad innebär det mer konkret? Och vilka möjligheter öppnar de nya bestämmelserna om avtalssamverkan upp?

Inom ramen för denna utbildning kommer vi ur ett praktiskt perspektiv gå igenom vad avtalssamverkan kan omfatta och vem som kan ingå sådan samverkan.

 

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Patrik håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och tjänstemän om olika frågor med anknytning till kommuner och regioner.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda med flera i kommuner och regioner som i sin roll behöver hantera frågeställningar avseende kommunal avtalssamverkan.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

• Vem kan samverka?
• Kring vad kan samverkan ske?
• Vilka beslut och formell dokumentation krävs?
• Kan man delegera uppgifter till en annan kommun?
• Vilka krav på uppsikt och rapportering finns enligt lag?
• Vad bör ett samverkansavtal innehålla?
• När måste upphandling ske och vad är egentligen ett s k ”Hamburgsamarbete”?
• Hur är det med offentlighetsprincipen och möjligheten till att överklaga?

Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Registratur, ärendehantering och arkivering

Längd: 4 tim 30 min
Utbildare: Marie Nikonoff
Du som arbetar med registratur och arkivering måste veta varför och hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet. Du måste också kunna följa med i hur informationshanteringen förändras när man går över till mer digitaliserade processer. Välkommen till denna inspelade utbildning om lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete!

Beställ »
förskola

Förskolepaketet

Att vara chef, teamledare eller medarbetare i dagens förskola handlar om så mycket mer än pedagogik och barns utveckling. Du är inte bara pedagog i barngruppen utan ska också dokumentera, planera, kvalitetssäkra och kanske även leda ditt team. Förskolepaketet är en smidig och prisvärd utbildningslösning för dig som jobbar i förskola och vill bredda din kompetens.

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.