En Piku OnDemand-utbildning

Arbetsmiljön i äldreomsorgen

En temakonferens av Piku

Välkommen till en inspirerande konferens där vi lyssnar till inspirernade talare som delar med sig av aktuell forskning och fakta, fallstudier, goda exempel och framtidsutsikter.

Talarna

Anna Nergårdh moderator, hälso- och sjukvårdsstrateg, tidigare regeringens särskilda utredare av god och nära vård.

Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, och f d chef för Avdelningen för vård och omsorg, SKR.

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef, och Ayoub Marabi, gruppansvarig undersköterska, Mölndals stad.

Mirjam Ekstedt, professor, Linnéuniversitetet. 

Sara Beischer, författare.

Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen, sekreterare i utredningen.

Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna.

Innehåll

 •  En arbetsmiljöspaning i svensk hälso- och sjukvård
  Bemanningsläget och arbetsmiljön i hälso- och sjukvården har lyfts som den viktigaste utmaningen för framtiden, men vad händer och vilka goda exempel finns?
  Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsstrateg, tidigare regeringens särskilda utredare
 • Hög kvalitet för brukarna och god arbetsmiljö för medarbetarna – en ekvation som kan gå ihop
  Många kommuner har stora utmaningar i äldreomsorgen, inte minst med att erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån både ett nationellt och ett kommunalt perspektiv får vi reflektioner om hur kommunerna kan lyckas! Hur agerar man som högste tjänsteperson och chef, gentemot invånare, media och den egna, politiska ledningen?
  Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, och f d chef för Avdelningen för vård och omsorg, SKR
 • Ledarskap och empowerment skapar den goda arbetsmiljön
  Mölndals stad har en förvaltningschef som delar med sig av makten till medarbetarna ”längst ut”. Det är de som har lösningarna och kan skapa en attraktiv arbetsplats och cheferna ska ge förutsättningarna.
  Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef, och Ayoub Marabi, gruppansvarig undersköterska, Mölndals stad
 • Resiliens inom vård och omsorg – vad säger forskningen?
  För att utveckla en säker och hållbar arbetsmiljö inom framtidens allt mer komplexa sociotekniska system krävs nya synsätt. Ökad kunskap om hur människor finjusterar arbetssätt och processer för att kunna hantera komplexa situationer, kan användas för att bygga framtidens hållbara arbetsmiljöer.
  Mirjam Ekstedt, professor, Linnéuniversitetet
 • Jag ska egentligen inte arbeta här
  Ett vårdbiträdes betraktelser av döden och äldreomsorgen. Sara Beischer delar med sig av sina erfarenheter av att möta ålderdom och död, utmanande arbetsvillkor och tabubelagda känslor som kan uppkomma i vårdandet av en gammal människa. Men också av allt det fantastiska och vackra som arbetet har inneburit för henne.
  Sara Beischer, författare
 • Ny äldreomsorgslag och arbetsmiljön
  Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner – hur påverkas arbetsmiljön inom äldreomsorgen av utredningens förslag?
  Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen, sekreterare i utredningen
 • En facklig spaning efter den goda arbetsmiljön i äldreomsorgen
  Samarbete och samverkan, där har vi lösningen. När olika professioner är delaktiga tillsammans, med möjlighet att påverka sin vardag och genom att använda digitala möjligheter, kan vi få en arbetsmiljö som lockar nya kollegor.
  Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
 

 

Välkommen med din beställning!

Grupprabatt: Är ni flera som vill se utbildningen? Vi ger 15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare och 25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare. 

För dig som är intresserad av minst 5 utbildningar hänvisar vi till vårt förmånliga Mixpaket som du hittar här

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Inloggning skickas ut nästkommande vardag efter beställning. Licensen för kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

Jan Turvall senior universitetslärare

Grundutbildning för nyvalda politiker

Längd: 4 tim 45 min
Utbildare: Jan Turvall
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Som förtroendevald vill du givetvis förverkliga ditt partis politik och de idéer du tror på och gått till val på. Du vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i de politiska beslutsförsamlingarna. Välkommen på grundutbildning för ny– och omvalda politiker!

Beställ »
Äldreomsorg utbildning

Äldreomsorgspaketet

Äldreomsorgspaketet hjälper er att kompetensutveckla era medarbetare och bli en mer attraktiv arbetsgivare, med utbildningar som tar upp allt från kosthållning till kulturmöten och dokumentation.

Beställ »
Suzanne Elmqvist. Foto: Linnea Bengtsson

Assistans med kvalitet: del 2

Längd: 2 tim
Utbildare: Suzanne Elmqvist
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.