Kunskapsbank

I kunskapsbanken går vi på djupet inom ämnen som rör dig som arbetar i offentliga sektorn i någon av Sveriges kommuner och regioner. 

Har du fler förslag på ämnen du tycker vi borde skriva om eller skulle du själv vilja skriva om något hos oss som gästbloggare? Vi tar gärna emot tips på information och goda exempel på kommuner och regioner som gjort det där lilla extra. Hör av dig!

Vad är hot och våld i offentlig sektor?

Med hot och våld avses brottsliga handlingar mot en person. Exempel kan vara misshandel, våld och hot mot anställd eller politiker, olaga hot, skadegörelse, ofredande, förtal, mordbrand, så kallat oredligt förfarande eller bedrägeri

Läs vidare »

Vad är psykisk hälsa?

En god psykisk hälsa hjälper oss att klara av livets olika utmaningar. Även samhället i stort tjänar på att människor mår psykiskt bra, med bl.a mindre kostnader för sjukskrivningar, arbetslöshet och olika bidrag.

Läs vidare »

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

Läs vidare »
PikuOnline

Att införa e-arkiv

Sveriges offentliga verksamheter är skyldiga att spara all sin information i digital eller fysisk form, enligt bland annat Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen. Idag är e-arkiv en allt vanligare lösning i landets kommuner och regioner. Hur kan ett sådant e-arkiv se ut, och hur kan man gå tillväga för att införa e-arkiv i en offentlig verksamhet?

Läs vidare »
En mellanstor grupp människor sitter runt ett bord i ett mötesrum och tittar på när någon presenterar något längst fram

Mötesregler i offentliga verksamheter

Covid-19 påverkar offentlig sektor, inte minst de förtroendevaldas möten i offentliga verksamheter.

För att minska antalet närvarande på ett sammanträde har många kommuner och regioner valt att följa riksdagens exempel och tillämpa en modell där antalet ledamöter minskas genom så kallad kvittning.

Läs vidare »
Boråsmodellen

Vad är Boråsmodellen?

Boråsmodellen har visat lysande resultat och varit mycket framgångsrik för alla parter. T.ex. har kommunen minskat kostnaden för försörjningsstödet från 108 miljoner 2010 till 58 miljoner 2017. Inte heller har någon deltagare återgått till försörjningsstöd efter det anställningsstöd de fått.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.