Search

LSS

Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

• med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
• med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder vid en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom
• andra psykiska och fysiska funktionshinder som behöver stöd och service

Vad är LSS?

LSS är en rättighetslag som ger stöd till dig som har autism eller annan omfattande funktionsnedsättning. Den ger dig rätt till extra stöd i vardagen för att garantera goda levnadsvanor som behövs i det dagliga livet och att kunna påverka vilket stöd och vilken service dem får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

socialtjänst

Vem gäller lagen för?

Lagen gäller för personer med funktionsnedsättning som autism, autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning, personer med begåvningsmässigt funktionshinder där tex en hjärnskada har uppstått i vuxen ålder. Här ingår stroke, trafikolycka och tumör. Personer med andra psykiska och fysiska funktionshinder som uppenbart inte har med åldrande att göra. Här räknas muskelsjukdomar, Parkinson, ALS, MS och synskador in.

Vilka insatser och rättigheter finns det?

De bärande principerna i lagen är självbestämmande, delaktighet. Inflytande, tillgänglighet och kontinuitet.

Här är fem av de insatser och rättigheter som finns tillgängliga.

  • Rådgivning – Att få rådgivning av en person som har erfarenhet av att leva med funktionshinder.
  • Personlig assistans*-En personlig assistens är ett personligt stöd som ska hjälpa till med grundläggande behov som hygien, måltider, klä av och på kläder och kommunicera.
  • Ledsagarservice-Ledsagarservice finns för den som inte har personlig assistent och ska vara anpassad efter individens behov.
  • Kontakperson-En kontaktperson är en medmänniska som ska hjälpa individen att leva ett självständigt liv. Detta genom att socialisera, delta i fritidsaktiviteter och ge råd i vardagen. En kontaktperson kan vara en person utanför familjen eller någon inom familjen.
  • Avlösarservice i hemmet – Alla tider på dygnet ska en avlösare vara tillgänglig. En avlösare ska kunna ges regelbundet eller vid specifika situationer som inte kunnat förutspås.

 

*Utbildning för dig som personlig assistent
Assistans med kvalitet del 1
Assistans med kvalitet del 2

Vad innebär LSS-boende?

Att bo på ett LSS-boende betyder att du bor ensam men du är aldrig själv. Det är ett så kallat gruppboende där flera bor i samma hus men i varsin lägenhet. Personal finns på plats dygnet runt.
Personalen hjälper brukaren med dagliga behov så som att sköta hygienen, klä på och av sig, förflytta sig, kommunicera och handla. Även den sociala biten i vardagen, där fritidsaktivitet ingår.

Vilka diagnoser ingår i LSS?

• Autism och autismliknande tillstånd samt personer med utvecklingsstörning
• Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
• Personer som har psykiska eller fysiska funktionshinder som inte beror på åldrande

Vad är det för skillnad på LSS och SOL?

• Socialtjänstlagen (SOL) är en ramlag som säger att brukaren har rätt till skäliga levnadsvanor. Lagen gäller för alla i kommunen oavsett ålder och funktionsnedsättning. Dessa tjänster är avgiftsbelagda.
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) säger att brukaren har rätt att få goda levnadsvanor. Lagen ger dig inflytande och medbestämmande av insatserna som är knuten till dig som brukare. Dessa tjänster är kostnadsfria.

Vad gör man om man jobbar på ett LSS boende?

Som stödassistent på ett LSS boende arbetar du pedagogiskt i stöd och omsorg efter vad brukaren behöver. Assistenten hjälper brukaren i alla olika vardagsrutiner och finns till som ett stöd i allt som görs. Det är viktigt att förstå innebörden med yrket då det är brukaren som ska i den mån den kan göra så mycket som helst själv.

LSS-handläggare utbildning

En utbildning i LSS är ofta en grundkurs där du lär dig grunderna. I utbildningen tas det upp lagens principer, begrepp, och praktiska arbetsuppgifter.

I mars 2021 uppmanade Socialstyrelsen till ett grundligt kompetenslyft för personal inom LSS. Läs rapporten här. 
Med kompetensutveckling inom LSS stärker du både personalen och brukarens vardag.

 

Intresserad av utbildningspaket?

LSS-paketet är ett utbildningspaket med 1 års licens. Utbildningarna har du tillgång till när det passar dig själv. Ett optimalt utbildningskoncept till en otroligt låg kostnad. Läs mer här.

Stort behov av kompetens inom LSS

Personalens kompetens behövs stärkas, det har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga.
Det visar sig att mindre än 40% som har tillsvidaretjänst inom LSS-boende för barn och unga har grundutbildningen från vuxenskolan och gymnasiet och på LSS-boende för vuxna är andelen 64%.
Personalens kompetens behöver stärkas och det gäller speciellt inom områdena regelverk, kommunikation och funktionsnedsättningar.

 

Det framgick av kartläggningen att det är svårt att ge personalen kompetensveckling på grund av olika anledningar. Några av dem brist på resurser, brist på utbildningar och i pandemin har många av dem ställts in.

 

Vill du kompetensutveckla dig och din personal inom LSS?
Utbildningen hittar du här!

Personlig assistent
Andra artiklar
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.