Search

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud. Detta för att de offentliga medlen ska användas så effektivt som möjligt – det vill säga med allmänhetens pengar.

Vilka lagar styr offentlig upphandling?

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling och koncessioner (LUK)
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster. (LUF)
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en lag reglerad inköpsprocess som offentliga sektorn behöver förhålla sig till när de köper varor, tjänster eller byggentreprenader. De offentliga inköpen ska ges möjlighet för konkurrens och medlen användas så effektivt som möjligt.

Hur går en upphandling till?

 1. Upphandlingsdokument och annons
 2. Anbudsöppning
 3. Utvärdering och tilldelning

Upphandlingsdokument
Ett upphandlingsdokument är ett dokument där det framgår vad som ska köpas in. Tidigare kallade man detta för förfrågningsunderlag. I detta dokument ska det framgå:

 1. Vad är det som ska upphandlas
 2. Vilka förutsättningar som finns för affären
 3. Meriterande förutsättningar för affären
 4. Förklarande om hur och när urval och utvärdering ska göras
 5. Hur avtalet ser ut

Anbudsöppning
När upphandlingsdokumentet är publicerat finns det möjlighet för alla intressenter inom företag och leverantörer att inkomma med anbud.

Utvärdering och tilldelning
När sista dagen passerat för inlämning av anbud ska dessa granskas och utvärderas. De inkomna anbuden gås igenom och det granskas om det finns möjliga potentiella företag eller leverantörer som uppfyller kraven.
När utvärderingen är klar fattas det beslut om tilldelningen. Tilldelningsbeslutet ska vara skriftligt samt innehålla motivering av varför denna blivit tilldelad.

Avtalsspärr
I minst tio dagar efter att den tilldelade aktören mottagit tilldelningen aktiveras en avtalsspärr. En avtalsspärr innebär att de inte får tecknas något avtal tidigare än när spärren upphört. Denna spärr finns för att det ska finns möjlighet att dem som inte blivit tilldelat upphandlingen kan överklaga.

Är inte beslutet tydligt kan det finnas risk att avtalsspärren inte startar. Det försenar processen och till följd försenad leverans.

En direktupphandling behöver inte upphandlas. Det finns olika regler för olika offentliga upphandlingar, detta beroende på värdet på upphandlingen.
Det är enklare regler när det kommer till direktupphandling vilket möjliggör ett förenklat förfarande. Dessa köp behöver heller inte annonseras och intresserade företag behöver inte lämna anbud i en specifik form. Det är även möjlighet för förhandlingar med leverantörer.

Arbetar du med bygg och anläggning inom den offentliga förvaltningen får du oundvikligen kontakta med entreprenadjuridik och standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Vill du gå kurs som riktar sig på bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 och lära dig hur den tillämpas i praktiken? Då kan du läsa mer om kursen här.

November 2021 ändrades upphandlingsreglerna och handlingar som påbörjas efter 1 februari 2021 skulle omfattas av den nya lagstiftningen. Lagen som uppdaterades är Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Vill du lära dig mer om den nya lagen kan du göra det här.

Offentlig upphandling utbildning

För att få de bästa förutsättningarna till en bra och trygg upphandling krävs det utbildning. Att skapa en säker och stabil upphandling är inte alltid lätt. Utbildningen som ger dig och dina kollegor de bästa förutsättningarna med Jan Turvall som är specialiserad inom ämnet. En utbildning på hemmaplan där ni inte behöver resa iväg utan utbildningen sker på er ort. Läs mer om utbildningen här.

Vem får lämna anbud?

Beroende på vad som ska upphandlas och vilka krav upphandlaren har bestäms vem som har möjlighet att lämna anbud. De vanligaste kraven är att företaget ska vara registrerat som ett bolag och betala skatt och har kreditvärdighet. Det finns även krav på kompetensbevisning, det kan vara referenser eller ett CV.

Vad är en offentlig handling?

En offentlig handling är en handling som förvaras hos en myndighet. Handlingar innehåller information som texter, bilder eller annat. Finns det en säkerhetskopia anses denna inte vara allmän handling, likaså minnesanteckningar eller utkast till beslut.

Offentlig upphandling

Offentliga anbud

Anbuden är offentliga när tilldelningsbeslutet har fattats. Upphandlingarna annonseras oftast ut i databaser och ofta på myndighetens hemsida. På många kommuners hemsida finns det normalt information om aktuella upphandlingar som du kan ta del av. Saknas det någon information har du rätt att kontakta upphandlingsansvariga på kommunen och begära ut mer information.

Andra artiklar
socialtjänst
LSS

För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.