Daniel Prawitz

Entreprenadjuridik

Två heldagar inkl fördjupning

med Daniel Prawitz

En stor andel av de fördyrningar som sker vid bygg- och anläggnings-entreprenader beror på bristande förfrågningsunderlag, och skulle således kunna undvikas. I de flesta entreprenader uppstår också frågor och problem under entreprenadens gång, oavsett förfrågningsunderlagets kvalitet. Med ökad kunskap om hur man upprättar ett korrekt förfrågningsunderlag och hur avtalen, inklusive standardavtalen AB 04 och ABT 06, ska tillämpas kan många miljoner kronor sparas i kommuner och regioner.

 Alla som på något sätt arbetar med bygg- eller anläggningsentreprenader inom den offentliga förvaltningen kommer oundvikligen i kontakt med entreprenadjuridik och standardavtalen AB 04 och ABT 06. Denna utbildning ger dig en bred och grundlig förståelse för den svenska entreprenadrätten och standardavtalen AB 04 och ABT 06. Under kursen går vi också igenom grundläggande avtalsjuridik och andra frågor av betydelse för ingående och tillämpning av entreprenadavtal.

Kursen är huvudsakligen inriktad på de centrala bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 och hur dessa tillämpas i praktiken. Kursen lär dig bl.a. hur du undviker fallgropar i samband med upprättande av förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenadavtal, hur du med stöd i avtalet hanterar t.ex. ÄTA eller andra förändringar, hinder eller andra problem som uppstår under entreprenadens gång, samt hur du som beställare hanterar fel som framträder efter entreprenadens färdigställande.

Efter genomgången utbildning ska du ha fått en bättre förståelse av betydelsen av att upprätta bra och fullständiga förfrågningsunderlag i samband med upphandling i syfte att undvika oväntade merkostnader och förseningar av projektet. Du kommer också få en fördjupad kunskap om hur du bör agera när förändringar uppstår i projektet.

Observera att även om kursen tangerar upphandlingsrättsliga frågor är detta inte en kurs i upphandlingsjuridik.

Utbildare

Daniel Prawitz är advokat och har sedan 2009 arbetat med avtalsskrivning och tvister. Han har en bred bakgrund som jurist och har erfarenhet av arbete i domstol, som bolagsjurist och som advokat. Från arbetet som bolagsjurist på Peab AB har han stor inblick i hur entreprenörerna tänker och resonerar i samband med upphandling och genomförande av projekt. Idag arbetar han i princip uteslutande med entreprenadrätt och entreprenadtvister och företräder såväl beställare, entreprenörer och konsulter i alla skeden av byggprocessen

Daniel Prawitz

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller kontinuerligt kommer i kontakt med bygg- och anläggningsentreprenader såsom upphandlare, projektledare, kommunjurister och beslutsfattande chefer i den kommunala eller regionala förvaltningen där upphandling och genomförande av bygg- eller anläggningsentreprenader ingår. Kursen lämpar sig särskilt väl för dig som arbetar med bygg- och anläggningsentreprenader under utförandeskedet.

Huvudfokus ligger på standardavtalen AB 04 och ABT 06 och under två fullspäckade dagar går vi igenom:

 • Grundläggande avtalsrätt och betydelsen för ingåendet av entreprenadavtal
 • De olika upphandlingsformerna, entreprenadformerna och ersättningsformerna, och fördelar och nackdelar med dessa
 • De krav som ställs på förfrågningsunderlaget och dess innehåll för att undvika oväntade merkostnader eller förseningar
 • AB 04 och ABT 06 roll i den större kontraktssystematiken som omger en entreprenad
 • Hur man gör giltiga ändringar av AB 04 och ABT 06
 • De krav som ställs på anbudsgivarna i upphandlingsskedet
 • Vad som ingår och inte ingår i entreprenaden
 • Hur man hanterar motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna
 • ÄTA, hinder och andra störningar i entreprenader
 • Försening, vite och skadeståndsfrågor inom entreprenadrätten
 • Garantitid och ansvar för fel
 • Formaliafrågor kopplade till ÄTA, hinder, vite, skadestånd, fel m.m.
 • Villkoren för prisreglering vid t.ex. pandemi, krig m.m.
 • Tvistehantering i korta drag
 • Viktiga rättsfall


Vi har ett deltagaraktivt upplägg med tid för verkliga case som deltagare kan vilja ta upp och diskutera, vilket uppmuntras då det bidrar till att ge ännu större värde av utbildningen.

Praktiska detaljer

Sista anmälningsdagen är 8 september 2023
Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

10 - 11 okt 2023

Tid

2-dagarsutbildning 10 & 11 okt
09:00 - 16:00

Kostnad

7,500.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.