Upphandling Per-Ola Bergqvist

Ny upphandlingslagstiftning

Reglerna för upphandling ändras 1 februari 2022 – är du redo?

med Per-Ola Bergqvist

I november 2021 antogs propositionen ”Ett förenklat upphandlingsregelverk” av riksdagen. Detta innebär att upphandlingar som påbörjas efter den 1 februari 2022 kommer att omfattas av ändringar i lagstiftningen.

Ändringarna kommer att gälla för upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar och bygger till största del på ovan nämnda proposition (2021/22:5). Lagarna som uppdateras är Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Du som arbetar med upphandlingsfrågor kommer alltså att behöva följa nya regler från och med februari, så det är viktigt att du är uppdaterad på den nya lagstiftningen. Välkommen på denna livesändning den 25 januari – anmälan är öppen!

Utbildare

Per-Ola Bergqvist är advokat och specialiserad på offentlig upphandling. På denna livesändning delar han med sig av sin expertis och går igenom lagändringarnas konsekvenser med dig som deltar. 

Upphandling Per-Ola Bergqvist

Utbildningen vänder sig till upphandlare, verksamhetsansvariga, chefer, jurister samt andra tjänstemän som kommer i kontakt med frågorna samt förtroendevalda.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Två helt nya kapitel införs i LOU och LUFS – vad innehåller dessa och vad ställer de för krav på dig som upphandlare?
  • Vad betyder och innebär det att kopplingen till regelverket över tröskelvärdena försvinner – bl a till ramavtal – och att kravet på elektronisk kommunikation tas bort?
  • Vilka konsekvenser har det att skyldigheterna avseende onormalt låga anbud och uteslutningsgrunder tas bort?
  • Vad innebär det att upphandlande myndigheter och enheter ska få göra en ”dialog” med en eller flera leverantörer under pågående upphandling?
  • Vilka blir de nya direktupphandlingsbeloppen för LOU, LUF och LUFS?
  • Helt ny bilaga 2 – vad gäller speciellt för sociala och andra särskilda tjänster? Vilka gränsvärden blir det här?
  • Vad innebär det i teori och praktik att direktupphandling under vissa förutsättningar får användas i samband med att en upphandling eller ett avtals giltighet överprövas?
  • Direktupphandlingar under direktupphandlingsbeloppen och tilldelning av kontrakt baserat på ramavtal behöver inte efterannonseras – praktiska konsekvenser och hur påverkar detta processen?

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan! Livesändningen är den 25 januari 2022 kl. 8:30-12:00. Priset är 2800 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Anmäl dig till Ny upphandlingslagstiftning här!

Datum

jan 25 2022
Expired!

Tid

08:30 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.