Konferens: Ingen hälsa utan psykisk hälsa

Ingen hälsa – utan psykisk hälsa

En dag där vi diskuterar former för samverkan

Ca 30% av alla som söker regionernas och kommunernas primärvård gör det på grund av besvär med psykisk ohälsa. Hur människor får stöd i sitt dagliga liv och sin vardag att bättre ta hand om sin psykiska hälsa kräver samverkan mellan många olika aktörer, det är inte något som hälso- och sjukvården kan lösa på egen hand.

Under dagen berättar Anna Nergårdh om de förslag som utredningen God och nära vård la fram inom området i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. Du får en översikt inom området och de förslag som är aktuella vad gäller ny lagstiftning och den nationella nivån för regioner och kommuner. Vi får också höra ett antal goda exempel från verksamheter runt om i landet som aktivt arbetat med samverkan mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och det lokala föreningslivet. Exempel som är valda så de är enkelt tillämpbara för alla i deras egen verksamhet och hemmiljö.

På senare tid har insatser från civila samhället och föreningslivet uppmärksammats alltmer, inte minst som samverkanspartner till kommuner och regioner i arbete med att stärka den psykisk hälsan.

Vi ses den 6 oktober online eller på plats i Stockholm!

Program och medverkande

09.30 – 09.30
Registrering och morgonkaffe

10.00 – 10:10
Inledning
Willy Silberstein, moderator.

10.10–10.40
Psykisk hälsa – vad händer på nationell nivå?
Baserat på betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) ger Anna Nergårdh en genomgång av förslagen med fokus på de delar som gäller samverkan region/kommun och civila samhället och vad som är aktuellt gällande ny lagstiftning och den nationella nivån för regioner och kommuner.
Anna Nergårdh, f.d regeringens särskilda utredare.

10.40–10.50
Frågestund

10.50–11.20
Nyttan med NSPH för kommuner och regioner
Hör mer om organisationens strategiska samverkan och goda exempel med särskilt fokus på brukarinflytande.
Maria Sundström, verksamhetschef NSPH.

11.20–11.30
Frågestund

11.30–12.00
Ett digitalt verktyg som hjälper barn och vuxna
Psykiska ohälsa hos barn och unga ökar stadigt och för att skapa en hållbar, motståndskraftig ung generation vet vi att olika samhällsaktörer behöver identifiera risker tidigt, arbeta förebyggande och agera samordnat. Men hur organiserar vi oss och hur sätter vi igång? En del kommuner har hittat lösningen med en app!
Nicolina Fransson, barn- och familjeterapeut.

12.00–12.10
Frågestund

12.10–12.50
Lunch

12.50–13.15
B4 främjar psykisk hälsa och förebygger självmord
B4 utgår från forskning och är anpassad till glesbygd. Det unika samarbetet som involverar ett flertal förvaltningar, polis, vårdcentral, psykiatri, frivilligorganisationer m.fl fick SKR:s Psynkpris 2020 i kategorin samverkan.
Daniel Burman, folkhälsosamordnare och Per-Daniel Liljeberg, samordnare för suicidprevention.

13.15–13.25
Frågestund

13.25–13.50
Häng med oss ut – en livsviktig vändpunkt för många
Friluftsfrämjandet har tillsammans med flera skånska kommuners socialpsykiatri drivit friluftsprojektet Häng med oss ut. Vi lär oss mer om hur metoden kan användas för samverkan mellan kommunal/regional verksamhet och civilsamhälle. 2020 mottog projektet hedersomnämnande från Dagens Medicin i kategorin Årets Brobyggare och projektet har lyfts som ett gott exempel i Statens offentliga utredning 2021:6.
Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut.

13.50-14.00
Frågestund

14.00–14.25
Dans för Hälsa – en forskningsbaserad metod
En forskningsstudie visar att regelbunden dans ger hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär och ett flertal kommuner har valt att erbjuda metoden som en del i elevhälsans utbud. Hör mer om erfarenheter och resultat, och inte minst hur man startar Dans för Hälsa i sin egen kommun.
Frida Ekholm, socionom.

14.25–14.35
Frågestund

14.35–15.00
Sammanfattning
Frågor m.m.

15.00
Avslutning för dagen

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta. Sista anmälningsdatum är den 8 september 2022. 

Du som deltar digitalt får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att det digitala priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår VD Ingrid Haraldsson. ingrid.haraldsson@piku.se
+46 733 53 00 94

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.