Search

En inspelad utbildning från Piku

God och nära vård i praktiken: intentioner och inspiration

God nära vård

Heldagskonferens om utredningen en god och nära vård

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Ta del av denna inspirerande digitala konferens från Piku fylld med spännande talare och nya perspektiv!

Våren 2020 presenterade regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh betänkandet God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (2020:19) som får stort genomslag för akutsjukvård, primärvård och kommunernas vård och omsorg. Detta är en inspelad konferens som tar ett praktiskt grepp om utredningen och dess förslag: Hur går man tillväga? Hur har andra gjort? Denna konferens fördjupar intentionerna och inspirerar med ”best practice” från olika verksamheter som är goda förebilder redan idag! Allt för att göra er utveckling av en god och nära vård så bra som möjligt.

Konferensen är inspelad hösten 2020.

Talare:

Lena Hallengren, vid inspelningstillfället Sveriges sittande socialminister.

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare.

Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör i Region Norrbotten

Sara Riggare, spetspatient, civilingenjör i kemiteknik och doktorand i hälsoinformatik

Ralph Harlid, läkare, f.d. planeringsdirektör i Blekinge och ordförande i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Magdalena Fritzson, utvecklingsledare Region Jönköpings län

Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholm och Löttorp hälsocentral

Hans-Inge Persson, konferensmoderator

 

Programpunkter:

1. Inledning
Hans-Inge Persson, moderator + Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

2. Regeringens intentioner och tankar kring en god och nära vård
Lena Hallengren

3. Konsekvenser för primärvård, akutsjukvård och kommunerna
Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden och får betydande konsekvenser för sjukvårdens olika verksamheter. Utifrån utredningens slutsatser och förslag fokuserar vi på vad detta får för genomslag i kommuner och regioner. 
Anna Nergårdh

4. När vård utgår från ett personcentrerat förhållningssätt
Utifrån uppdraget att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård, får vi målbilder som inspirerar, men också en aktuell lägesbild av hur arbetet går med den personcentrerade vården i landets regioner.
Lisbeth Löpare Johansson

5. 1 vs. 8 765
Vården behöver erkänna det arbete vi patienter gör i egenvård och också börja arbeta för att dra nytta av våra observationer för vårdens egen kunskap. Föreställ dig vad vi kan uppnå om vi börjar  arbeta tillsammans – som lika med olika men kompletterande kompetensområden! Jag träffar min neurolog två gånger per år, ungefär en halvtimme varje gång. Under samma år tillbringar jag 8 765 timmar i egenvård och tillämpar min kunskap och erfarenhet till-sammans med vad jag får från min neurolog för att hantera ett svårt tillstånd så bra jag kan.
Sara Riggare

6. Invånare och patienter som aktiva medskapare
Inom hälso- och sjukvård utförs många tjänster men de är inte alltid anpassade till den som
behöver dem. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. 
Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och därför behöver vi anpassa hälso- och sjukvårdens insatser utifrån de behoven. På S Älvsborgs sjukhus pågår ett spännande utvecklingsarbete!
Ralph Harlid

7. Patientkontrakt säkerställer patientfokus
I utredningen om God och nära vård föreslås att patientkontrakt ska bli en del av patientlagen. Regeringen och regionerna har kommit överens om att införa Patientkontrakt. Vad är patientkontrakt egentligen och hur har vi valt att jobba med det i Region Jönköping? Vård-samordnarens roll är viktig för både kommun och region. Vilka är effekterna och vinsterna med patientkontrakten?
Magdalena Fritzson

8. Borgholmsmodellen, Hälsocentralen och Hemsjukhuset – samverkan med patientfokus
Borgholms hälsocentral driver projektet ”Hemsjukhuset” tillsammans med Borgholm kom-mun. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocen-tralen, som följer patienten genom alla steg i vården och vid behov gör hembesök. Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryg-gare vårdsituation för många äldre i Borgholm. För två år sedan fick Borgholms Hälsocentral Mobila Vårdens pris av bl a Linköpings universitet. Alla arbetsinsatserna bottnar i att både patienter och personal ska ha tid för tillit och trygghet. Långt ifrån alla har lyckats med detta, så hur gör de i Borgholm?
Åke Åkesson

9. Sammanfattning, frågor mm samt avslutning

Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Längd: 3 tim 15 min
Utbildare: Stefan Sandström

Många, i likhet med de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett tämligen enhetligt fenomen, med en gemensam orsaksbakgrund och en lämplig behandling. Så är inte fallet. Välkommen till denna inspelade utbildning som hjälper dig känna igen & skilja på 4 olika självskadebeteenden!

Beställ »
Emelie Wejdin

Välfärdsteknik i LSS-verksamheter

Längd: 1 tim 40 min
Utbildare: Emelie Wejdin
Brukare inom LSS ska ha samma möjligheter som alla andra att vara aktiva samhällsmedborgare och utvecklas på sina villkor. Mölndals stads vård och omsorg, som nyligen nominerats till European Service Award, är ett utmärkt exempel på hur detta kan se ut i praktiken. Lyssna och inspireras av hur Mölndal jobbar med digitalisering, demokrati och gemenskap, på denna inspelade föreläsning!

Beställ »
Annika Staaf

Socialrätt för politiker

Längd: 3 tim
Utbildare: Annika Staaf
Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Denna utbildning täcker in både befintlig, ny och kommande lagstiftning.

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.