Vård hemma istället för på sjukhus

Konferens om hemsjukvård, egenvård och vård på distans

Den största utmaningen i omställningen till en mer nära vård är att man vill fortsätta jobba på det sätt som man alltid har gjort.

Nära vård innebär en rörelse från vård i inneliggande sjukhusmiljö till vård i hemmet. Det är också en rörelse från slutenvård till öppenvård, där även specialistsjukvården flyttar ut från sjukhusen. Genom att patienten får en större roll ökar dennes möjligheter att själv påverka sin sjukdom och sin hälsa. Detta är givetvis bra för patienten, men också ett sätt att minska vårdskulden och bygga en hållbar sjukvård. Med kunskapsutbyte mellan patienten och vården, kan den levda och den lärda kunskapen om sjukdom och hälsa mötas.

Men om vård i framtiden ska ske i hemmet måste tekniken bli mer standardiserad och verksamheter samordnas mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. Dessvärre har idag har vare sig hälso- och sjukvårdens eller omsorgens huvudmän några etablerade strukturer för till exempel monitorering på distans, trots att tekniken redan har börjat nyttjas. Digitaliseringen ger oss verktygen, men för att lyckas med övergången krävs grundlig planering och beredskap.

Varmt välkommen till denna inspelade konferens med temat Vård hemma istället för på sjukhus! Här presenteras några av de bästa metoderna, lösningarna och strategierna för att göra patienten till en aktiv medskapare i sin egen vård. Vi har samlat experter och praktiker för att inspirera ert arbete.

Program och talare

Anna Nergårdh god och nära vård

Hemsjukvårdens och egenvårdens plats i den goda och nära vården
Anna Nergårdh, Regeringens tidigare utredare av God och Nära vård, 2017-2021

Ann-Marie Schaffrath

Digitalisering och förändrat arbetssätt – nödvändigt och utvecklande Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen
För att hantera framtidens sjukvårdsbehov både praktiskt och ekonomiskt måste vi både digitalisera och förändra arbetssättet i vården. Digitala verktyg och hjälpmedel kan dessutom förbättra vården och föra den närmare invånarna. Hur tar sig Västra Götalandsregionen an digitaliseringen av vården?

Sonny Dahl

Att erbjuda hjälp i hemmet med digitalteknik – så här har vi börjat!
Sonny Dahl, verksamhetschef inom hemvården i Mölndals stad
I Mölndal sjuder utvecklingsarbetet, så pass att man har inte vill invänta den betydligt större VG-regionen. Tvärtemot många kommuner börjar Mölndal på egen hand och vill ”koppla på” regionen när den är redo! Det övergripande målet är trygga och självständiga äldre. I Mölndal kan man bli biståndsbedömd för en seniorutbildning på 10 timmar, kallad ”Digitalt stöd i hemmet”, och inom Förebyggandeenheten har man samlat en mängd olika resurser som möjliggör självständiga äldre och ett uppskjutet vårdbehov. Med alla goda idéer får man personalen med sig i omställningen till nära vård.

Ulrika Karlsson

Tiohundra – en unik modell för vård och omsorg
Ulrika Karlsson, verksamhetschef Vård- och omsorgsboenden, Tiohundra AB
Norrtäljemodellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm som skapar en bättre vård och omsorg genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg och vårdbolaget Tiohundra. Här fördjupas samarbetet och man tar bort de gränsdragningar som inte behövs mellan offentligt och privat och mellan kommun och landsting. Samverkan mellan sjukhus och vård- och omsorgsboenden har medfört flera vinster, inte minst under den pågående pandemin.

Magnus Oweling

Från vård i sjukhusmiljö till vård i hemmet
Magnus Oweling, distriktsläkare och primärvårdsområdeschef, Östra Östergötland
I Region Östergötland har man redan tagit stora steg i riktningen mot en mer nära vård. Hör mer om en ny vårdmodell, med vårdcentral, vårdavdelning avancerad hemsjukvård, rehabilitering samt korttidsplatser som är en del av kommunens vård. Vilka är erfarenheterna, hur gjorde man och vilka fallgropar kan man undvika?

Hans-Inge Persson

Samspelet med patienten avgör resultatet
Hans-Inge Persson, konferensmoderator samt författare och rådgivare om personcentrerad vård
Mellan vårdens personal och patienterna måste ske ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Vården kan allt om patientens sjukdom, diagnos, prognos, metoder, läkemedel osv. Men vården lever inte med sjukdomen. I lärandet mellan parterna måste ingå att plocka fram patientens förmågor och att göra patienten aktiv i sitt eget vårdande. Vi vill ju som patienter helst inte vara i vården, utan i vår egen vardag så mycket som möjligt. Hemsjukvården, egenvården och vård på distans ger patienten denna möjlighet, samtidigt som vården avlastas.

Längd: 3 timmar

Pris: 1500 kr exklusive moms

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.

25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

När du köper en OnDemand-kurs hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut. Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

Ewa-Karin Ottosson

Äldre och alkoholmissbruk

Längd: 2 tim 20 min
Utbildare: Ewa-Karin Ottosson
Pris: 1500 kr (exkl. moms)
Alkoholmissbruk bland äldre är ett seglivat problem som visar tecken på att fortsätta, med allvarliga konsekvenser för både individer, familjer och samhället. Denna föreläsning med Ewa-Karin Ottosson tar grepp om missbruksproblematik hos äldre människor med syftet att öka kunskapen om problemets grund och utveckling, samt vilken sorts stöd som borde ges till äldre med missbruk.

Beställ »
Åke Åkesson Borgholm

Borgholmsmodellen

Längd: 1 tim 30 min
Utbildare: Åke Åkesson
Pris: 1500 kr (exkl. moms)
Borgholms hälsocentral driver projektet ”Hemsjukhuset” tillsammans med Borgholms kommun. Projektet erbjuder patienter i den kommunala hemsjukvården en fast läkarkontakt på hälsocentralen som följer patienten genom alla steg i vården och gör hembesök vid behov.Idag lyfts verksamheten på Öland fram som en förebild till hur hemsjukvård kan fungera som bäst och hur övergången till en god och nära vård kan se ut. 

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.