Search

En inspelad utbildning från Piku

Vård hemma istället för på sjukhus

Hemsjukvård, egenvård och vård på distans God och nära vård

Digital konferens om hemsjukvård, egenvård och vård på distans

Den största utmaningen i omställningen till en mer nära vård är att man vill fortsätta jobba på det sätt som man alltid har gjort.

Nära vård innebär en rörelse från vård i inneliggande sjukhusmiljö till vård i hemmet. Det är också en rörelse från slutenvård till öppenvård, där även specialistsjukvården flyttar ut från sjukhusen. Genom att patienten får en större roll ökar dennes möjligheter att själv påverka sin sjukdom och sin hälsa. Detta är givetvis bra för patienten, men också ett sätt att minska vårdskulden och bygga en hållbar sjukvård. Med kunskapsutbyte mellan patienten och vården, kan den levda och den lärda kunskapen om sjukdom och hälsa mötas.

Men om vård i framtiden ska ske i hemmet måste tekniken bli mer standardiserad och verksamheter samordnas mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. Dessvärre har idag har vare sig hälso- och sjukvårdens eller omsorgens huvudmän några etablerade strukturer för till exempel monitorering på distans, trots att tekniken redan har börjat nyttjas. Digitaliseringen ger oss verktygen, men för att lyckas med övergången krävs grundlig planering och beredskap.

Varmt välkommen till denna inspelade konferens med temat Vård hemma istället för på sjukhus! Här presenteras några av de bästa metoderna, lösningarna och strategierna för att göra patienten till en aktiv medskapare i sin egen vård. Vi har samlat experter och praktiker för att inspirera ert arbete.

Program och talare

Anna Nergårdh god och nära vård

Hemsjukvårdens och egenvårdens plats i den goda och nära vården
Anna Nergårdh, Regeringens tidigare utredare av God och Nära vård, 2017-2021

Ann-Marie Schaffrath

Digitalisering och förändrat arbetssätt – nödvändigt och utvecklande Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen
För att hantera framtidens sjukvårdsbehov både praktiskt och ekonomiskt måste vi både digitalisera och förändra arbetssättet i vården. Digitala verktyg och hjälpmedel kan dessutom förbättra vården och föra den närmare invånarna. Hur tar sig Västra Götalandsregionen an digitaliseringen av vården?

Sonny Dahl

Att erbjuda hjälp i hemmet med digitalteknik – så här har vi börjat!
Sonny Dahl, verksamhetschef inom hemvården i Mölndals stad
I Mölndal sjuder utvecklingsarbetet, så pass att man har inte vill invänta den betydligt större VG-regionen. Tvärtemot många kommuner börjar Mölndal på egen hand och vill ”koppla på” regionen när den är redo! Det övergripande målet är trygga och självständiga äldre. I Mölndal kan man bli biståndsbedömd för en seniorutbildning på 10 timmar, kallad ”Digitalt stöd i hemmet”, och inom Förebyggandeenheten har man samlat en mängd olika resurser som möjliggör självständiga äldre och ett uppskjutet vårdbehov. Med alla goda idéer får man personalen med sig i omställningen till nära vård.

Ulrika Karlsson

Tiohundra – en unik modell för vård och omsorg
Ulrika Karlsson, verksamhetschef Vård- och omsorgsboenden, Tiohundra AB
Norrtäljemodellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm som skapar en bättre vård och omsorg genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg och vårdbolaget Tiohundra. Här fördjupas samarbetet och man tar bort de gränsdragningar som inte behövs mellan offentligt och privat och mellan kommun och landsting. Samverkan mellan sjukhus och vård- och omsorgsboenden har medfört flera vinster, inte minst under den pågående pandemin.

Magnus Oweling

Från vård i sjukhusmiljö till vård i hemmet
Magnus Oweling, distriktsläkare och primärvårdsområdeschef, Östra Östergötland
I Region Östergötland har man redan tagit stora steg i riktningen mot en mer nära vård. Hör mer om en ny vårdmodell, med vårdcentral, vårdavdelning avancerad hemsjukvård, rehabilitering samt korttidsplatser som är en del av kommunens vård. Vilka är erfarenheterna, hur gjorde man och vilka fallgropar kan man undvika?

Hans-Inge Persson

Samspelet med patienten avgör resultatet
Hans-Inge Persson, konferensmoderator samt författare och rådgivare om personcentrerad vård
Mellan vårdens personal och patienterna måste ske ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Vården kan allt om patientens sjukdom, diagnos, prognos, metoder, läkemedel osv. Men vården lever inte med sjukdomen. I lärandet mellan parterna måste ingå att plocka fram patientens förmågor och att göra patienten aktiv i sitt eget vårdande. Vi vill ju som patienter helst inte vara i vården, utan i vår egen vardag så mycket som möjligt. Hemsjukvården, egenvården och vård på distans ger patienten denna möjlighet, samtidigt som vården avlastas.

Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Mikael Bron

Säker hemtjänst

Längd: 3 tim 5 min
Utbildare:Mikael Bron
I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare.

Beställ »
Annika Staaf

Sammanhållen dokumentation för LSS och äldreomsorg

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Den 1 januari 2023 trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft, som berör socialtjänstens verksamheter som har hand om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Du som arbetar i dessa verksamheter behöver uppdatera dig på den nya lagen – och det gör du enklast med denna livesända utbildning från Piku!

Beställ »
Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Längd: 3 tim 15 min
Utbildare: Stefan Sandström
Många, i likhet med de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett tämligen enhetligt fenomen, med en gemensam orsaksbakgrund och en lämplig behandling. Så är inte fallet. Välkommen till denna inspelade utbildning som hjälper dig känna igen & skilja på 4 olika självskadebeteenden!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.