Dr. Christopher Kerr, Buffalo Hospice

Death is but a dream: en unik arbetsmetod på Hospice i Buffalo, USA

Om hopp och mening när behandlingarna inte längre hjälper

med Dr. Christopher Kerr

Döden är oundviklig och ett kort ögonblick, men själva döendet (processen) är ofta längre och mer smärtsam än vi hade hoppats. I palliativ vård känner sig patienterna fångade både fysiskt och psykiskt av sjukdom, smärta och ångest tillhör bilden och döendet är bara en plågsam väntan. Men döendet kan vara mycket bättre än så.

Hospice & Palliative Care Buffalo (HPCB) i USA övergick på 1970-talet från att ha varit en tidig gräsrotströrelse till att bli nationellt erkänd och respekterad institution. HPCB vårdar individer som lider av allvarlig, dödlig sjukdom, men stödjer också deras familjer och vårdgivare. Det skickliga tvärprofessionella teamet ger stöd fysiskt, känslomässigt, socialt och andligt och hjälper individerna att göra val för sin vård. Dessutom utbildar HPCB andra yrkesverksamma om hur de kan erbjuda vård som ger patienten livskvalitet, och hur man stöder de som sörjer.

Välkommen på denna livesända föreläsning (på engelska) från Buffalo, USA den 21 november!

Se redan nu en kort video på Youtube om vad patienterna på Hospice i Buffalo säger, och läs mer om forskningen kring ELE (End of Life Experiences).

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Denna föreläsning är del av Future & Welfare Webinar Series: en exklusiv föreläsningsserie där du får ta del av andra länders innovativa lösningar på välfärdsutmaningar, presenterat av branchledande forskare, experter och yrkesverksamma. Alla föreläsningar i serien kommer att livesändas direkt till dig, med start hösten 2023. Varmt välkommen!

Utbildare

Christopher Kerr, MD, PhD, Chief Executive Officer & Chief Medical Officer, Hospice & Palliative Care Buffalo (HPCB), USA
Dr. Kerr har en grundexamen i psykologi, en doktorsexamen i medicin, en doktorsexamen i neurobiologi och har studerat internmedicin vid University of Rochester. Han fick många utmärkelser redan under utbildningen för hans kliniska resultat såväl som hans prestationer som utbildare och vetenskapsman. Dr. Kerrs forskning har studerat den mänskliga upplevelsen av sjukdom, särskilt patientens drömmar och visioner i slutet av livet. Resultaten av hans studier fick en enorm respons både nationellt och internationellt och har lyfts fram i bl a New York Times, Huffington Post, The Atlantic, BBC, Scientific American och Psychology Today.

Dr. Kerr har sett integrationen och expansionen av palliativ vård till lokala sjukhus och han har utvecklat ett av landets största hembaserade palliativa vårdprogram, Home Connections och Essential Care for Children. Han föreläser och skriver böcker om innovativa arbetssätt som är utformade för att bättre passa patienter och familj med komplexa och dödliga sjukdomar.

Dr. Christopher Kerr, Buffalo Hospice
Innehåll
I denna föreläsning berättar Dr. Kerr om:
  • “If there is light within the darkness of dying, it is in the experience, not in the observing”
  • Ett speciellt förhållningssätt, synen på döendeprocessen
  • Vad döendet handlar om – upplevelsen bortom det fysiska döendet
  • ELE (End of Life Experiences)
  • Hur teamet arbetar med patienterna på ett sätt som motverkar deras och anhörigas sorg
  • Hur sådan hospicevård kan integreras i sjukvårdssystemen, vilket inte bara kommer att gynna de äldre, utan också alla som lider av allvarlig, dödlig sjukdom.
Det kommer också att finnas utrymme för deltagarnas frågor.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Ange utan bindestreck
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Date

21 Nov 2023

Time

14:00 - 16:00

Cost

1900 kr exkl moms

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.