En Piku OnDemand-utbildning

Assistans med kvalitet: del 2

Suzanne Elmqvist. Foto: Linnea Bengtsson

Att arbeta i någons hem

Foto: Linnea Bengtsson

Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Välkommen till Pikus specialdesignade utbildning om personlig assistans med kvalitet!

  • Del 1 med utbildare Eleonor Schütt handlar om mat, livsmedel och hushållning.
  • Del 2 med utbildare Suzanne Elmqvist tar upp hur det är att arbeta i någons hem och vikten av god kommunikation mellan assistenten, personen som har assistans och dennes närmaste.

Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för den du assisterar att bli mer självbestämmande och delaktig i sitt liv. Det kan gälla matinköp, hygien och att sköta hemmet. Det kan även innebära att hjälpa personen i sin föräldraroll, på arbetsplatsen eller sina fritidsintressen.

Att arbeta nära en person som behöver hjälp och stöd i vardagen, i dennes hem, kräver kunskap på en mängd olika områden för att assistansen ska bli kvalitativ och bra. Det krävs ibland fingertoppskänsla att veta hur man i jobbet som personlig assistent ska förhålla sig i olika situationer; när ska jag ta plats och när ska jag vara mer avvaktande? Ekonomi, förvaltning av egendom, livsmedelshygien och hållbarhetstänkande ingår också i assistentjobbet. Kunskapen är viktig för att du ska kunna ge personen som behöver stöd ett bra liv.

Suzanne Elmqvist. Foto: Linnea Bengtsson
Foto: Linnea Bengtsson

Suzanne Elmqvist lever själv med assistans sedan 30 år och har arbetat som personalchef på en assistans-anordnare. Suzanne är en van och uppskattad utbildare inom LSS-området. Hon är även vice ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, och dessutom engagerad i arbetsgivarföreningen Fremia.

”Tack vare assistansreformen har det varit möjligt att fortsätta mitt arbete som chef och ledare inom företag och ideella organisationer. Mina erfarenheter av att själv vara i beroendeställning har lärt mig vikten av tydlighet, tålamod och att våga utmana mig själv i tuffa situationer”, säger Suzanne Elmqvist.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till assistansanordnare, personliga assistenter, arbetsledare, koordinatorer och samordnare i offentlig eller privat regi.

Innehåll

Att vara personlig assistent är nog ett av de svåraste men också roligaste yrken man kan ha. Tänk att låta någon komma in i ditt hem, vara tillsammans med din familj och vakna när någon står bredvid din säng på morgonen – det är så människor som har personlig assistans och deras familjer lever varje dag. Eftersom man som assistent behövs hela tiden uppstår det en mängd situationer som inte är aktuella i andra yrken. Under Suzannes 32 år som assistansanvändare är det två begrepp som blivit särskilt avgörande för att få en god assistanskvalitet – kommunikation och reflektion. När man kan tala med varandra om saker som uppstår och sedan reflektera över det som hänt går det mesta att lösa. De som beviljats personlig assistans är förstås väldigt olika som personer och har helt olika behov. Därför kommer den här utbildningen inte ge dig några enkla svar, utan olika sätt att förhålla sig på och frågeställningar att fundera över.

  • Att förverkliga LSS värdeord i praktiken – vad betyder det egentligen?
  • Hur är det att arbeta i någons hem, att vara en del i familjen?
  • Vikten av att prata om roller, uppdrag och relationer i assistansen. Vad har ni för förväntningar på varandra?
  • När kan man som assistent ta plats och när ska man vara mer tillbakadragen?
  • Hur jobbar man när personen/familjen har gäster? Är på middagar? På resor? På andra ställen än i hemmet?
  • Vad bör man tänka på när det blir konflikt mellan assistenten och personen som har assistans? När det finns konflikt i familjen?
Välkommen med din beställning!

Grupprabatt: Är ni flera som vill se utbildningen? Vi ger 15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare och 25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare. 

För dig som är intresserad av minst 5 utbildningar hänvisar vi till vårt förmånliga Mixpaket som du hittar här

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Inloggning skickas ut nästkommande vardag efter beställning. Licensen för kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

Jan Turvall senior universitetslärare

Grundutbildning för nyvalda politiker

Längd: 4 tim 45 min
Utbildare: Jan Turvall
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Som förtroendevald vill du givetvis förverkliga ditt partis politik och de idéer du tror på och gått till val på. Du vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i de politiska beslutsförsamlingarna. Välkommen på grundutbildning för ny– och omvalda politiker!

Beställ »
Äldreomsorg utbildning

Äldreomsorgspaketet

Äldreomsorgspaketet hjälper er att kompetensutveckla era medarbetare och bli en mer attraktiv arbetsgivare, med utbildningar som tar upp allt från kosthållning till kulturmöten och dokumentation.

Beställ »
Eleonor Schütt

Assistans med kvalitet: del 1

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Eleonor Schütt
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.