Heder i juridik & praktik

När barn och vuxna utsätts för hedersrelaterade handlingar, vad gäller och hur gör man?

med Annika Staaf och Pernilla Ouis

När socionomer och lärare grundutbildas är det alltför liten del i undervisningen som tar upp ett allt större problem i samhället; Hedersrelaterade handlingar som drabbar barn och vuxna. Lagstiftningen har skärpts de senaste åren och skolans läroplan har fått en ny skrivning 2022. Hur ska handläggare på IVO, elevhälsa och pedagogisk personal inom förskola och skola agera? I juridiken och i praktiken?

Delta i en helt ny online-utbildning för dig i socialtjänst, skola och förskola.
Samhällets syn på hedersvåld och annat förtryck som oacceptabla företeelser i en demokrati har länge varit förhärskande, men hur samhället bör göra för att kunna begränsa dylika händelser har förändrats över åren. Den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck är ofta särskilt utsatt och sårbar eftersom hon eller han ofta saknar stöd från anhöriga. Idag kan det sägas finnas ett stort och ökande behov av att motverka hedersrelaterat våld och annat sådant förtryck, bland annat genom tydliggörande lagstiftning.

Och det har hänt en hel del på området.

Den 1 juni 2022 trädde därför bestämmelser om en ny brottskategori, brottet hedersförtryck, i kraft (prop. 2021/22:138) och den 1 augusti samma år ändrades och förstärkes bland annat skrivningarna i skolans läroplaner avseende undervisning om hedersvåld och annat förtryck.
Sedan den 1 juli 2020 har det till exempel redan införts förstärkande regler om hedervåld och annat förtryck och vi har fått regler som ska förhindra att barn lämnar landet för äktenskapsresor eller könsstympas. Utöver det har hedersbrottsutredningen redan föreslagit straffskärpningar av grova fridsbrott och kvinnofridsbrott samt kontaktförbud, vilka trädde i kraft den 1 januari 2022.

Välkommen på tredagarsutbildning!

Utbildarna

Annika Staaf, jur.kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Samhällsvetenskap, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet. Hon har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Annika Staaf

Pernilla Ouis, fil. dr. i humanekologi och professor i socialt arbete vid Akademin för Hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad samt biträdande professor i socialt arbete vid Malmö Universitet. Pernilla Ouis har en flerårig erfarenhet av både forskning och ideellt arbete i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Hennes forskningsområden inkluderar sexuella normkonflikter i det mångkulturella samhället, det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld och hållbart socialt arbete.

Pernilla Ouis

Personal i skola och fritidshem, men socialtjänst som arbetar direkt eller indirekt med hedersvåld samt förtroendevalda beslutsfattare i berörda nämnder. Under dagen får deltagarna ta del av initierad och aktuell kunskap om den rättsliga regleringen mot hedersvåld liksom om hedersnormer i Sverige och dessas ursprung. Utbildningen kommer att ge utrymme för deltagarnas egna diskussioner och önskemål, utan att för den skull förlora det övergripande syftet med kursen.

Under utbildningens tre halvdagar går vi igenom:
Dag 1 (Annika Staaf)

 • Juridiska utgångspunkter, hedersvåld och annat förtryck, vad gäller idag?
 • Lagstiftning om hedersvåld och om hur skola och socialtjänst bör hantera misstänkt hedervåld och annat förtryck.
 • Diskussion om praktisk tillämpning av bestämmelserna, särskilt frågor om utreseförbud, med utdrag från praxis.
 • Frågor och avslutning

Dag 2 (Pernilla Ouis)

 • Vilken funktion har hedern för vissa minoritetsgrupper i det svenska samhället?
 • Varför upprätthålls hedersnormer?
 • Hur kan man framgångsrikt arbeta med familjer att bryta med hedersnormer?
 • Frågor och avslutning

Dag 3 (Annika Staaf och Pernilla Ouis)

 • Interventioner och lyckade sätt att arbeta med hedersfrågor.
 • Gruppdiskussioner om:
  -Medling med familjer; familjearbete.
  -Interventioner på grupp- och ”community“-nivå, till exempel Skolan mitt i byn, Dialogprojektet (Rädda Barnen)
  -Risk- och skyddsfaktorer. Tidiga bedömningar av skola och socialtjänst samt skydd för utsatta.
 • Återsamling, helgrupp, frågor och avslutande diskussion

Praktiska detaljer

Sista anmälningsdagen är 17 mars 2023

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

19 apr 2023

Tid

19/4, 25/4, 3/5
09:00 - 12:00

Kostnad

6,900.00kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.