Annika Staaf

Handläggning för placering av barn, unga och vuxna

Rättsliga regler och hur man undviker vanliga missar

med Annika Staaf

Vid placering utanför hemmet är det viktigt att utföraren har tillgång till rätt information och kunskap för att kunna göra riskbedömning, upprättande av genomförandeplan och uppföljning. Välkommen på denna livesända utbildning om vilka regler som gäller och hur ni kan undvika vanliga misstag!

Denna utbildning tillhandahåller relevanta rättsregler för samverkan och kvalitetssäkring mellan olika delar av socialtjänstens eller regionens ansvariga för placeringar av brukare utanför den egna verksamheten, ofta i enskild regi. Syftet är att få ökad förståelse för uppdragets olika ansvarsområden och därigenom minska risken för sammanbrott vid placeringar utanför det egna hemmet.

Vad säger egentligen författningar, föreskrifter och allmänna råd? Vilken information saknar ofta utförare inför placering, riskbedömning, upprättande av genomförandeplan och uppföljning? Hur kan en genomtänkt beställning gagna hela processen och minska risken för felplaceringar och sammanbrott? Hur planerar uppdragsgivare och utförare olika typer av placeringar på bästa sätt? Allt detta går vi igenom på utbildningen.

Välkommen med din anmälan så ses vi online den 7 november!

Praktiska detaljer
Utbildare

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Annika Staaf

Utbildningen vänder sig till handläggare vid placeringsenheter för barn- och ungdom, LSS- och äldreboenden för barn, unga och vuxna.

Under utbildningen får du som deltagare ta del av initierad och aktuell kunskap om regleringen på de områden som behandlas. Vi går bland annat igenom:

  • Vilka lagar styr handläggning och dokumentation vid placeringar?
  • Vad ska nämndens skriftliga uppdrag innehålla?
  • Vilka uppgifter ska utföraren dokumentera efter att den har fått uppdraget från nämnden?
  • Vilken information ska brukaren/klienten få efter inskrivning?
  • De vanligaste missarna från beställarens sida.
  • Att tänka på inför riskbedömning och målgruppsbedömning vid placering utanför hemmet.
  • Genomförande och uppföljning, samt aktuell praxis.
  • Summering och eventuella frågor.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Ange utan bindestreck
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Date

07 Nov 2023

Time

09:00 - 12:00

Cost

2800 kr exkl moms
Category

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.