Search
Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Registratur, ärendehantering och arkivering

Utbildning om lagstiftning, principer och digitaliserade processer

med Marie Nikonoff

Registratur, ärendehantering och arkivering hänger nära samman med frågor om offentlighet och sekretess. Har du koll på lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete?

Du som arbetar med registratur och arkivering måste veta varför och hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet. Hur förändras informationshanteringen när vi går över till en mer effektiv och digital förvaltning? Hur kan du utveckla en hållbar och säker hantering av förvaltningens information?

Denna utbildning är för dig som antingen är ny i offentlig förvaltning eller har jobbat ett tag och vill fördjupa dina kunskaper. Efter utbildningen kommer du vara tryggare med ärendehanteringssystem, ärendeprocesser och arkiv och ha en fördjupad förståelse för hela kedjan, från att en handling kommer in tills den hamnar i arkivet.

Du kan välja att delta i Malmö eller digitalt. Välkommen med din anmälan!

Praktiska detaljer
Utbildare

Marie Nikonoff har arbetat som kommunsekreterare i ungefär 40 år. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och har erfarenhet av att arbeta med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen, utskott och valnämnd. Hon är en van och uppskattad kursledare i kvalificerad nämndadministration, sammanträdesteknik och protokollskrivning.

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Utbildningen vänder sig till registratorer, arkivarier och handläggare i offentlig förvaltning.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar (TF, OSL och FL)
 • Offentlighetsprincipens innebörd; demokrati, öppenhet och objektivitet i förhållande till allmänhet och media
 • Allmänna handlingar, inkomna & upprättade handlingar, fysiska handlingar
 • Vad är skillnaden mellan en allmän handling och en offentlig handling?
 • Vilka handlingar ska registreras?
 • Vad är ett ärende? När startar en ärendeprocess?
 • Vikten av dokumentation och hur denna ska se ut
 • Överklagande av beslut
 • Vad händer efter beslutet? Vikten av uppföljning vid verkställighet
 • Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv
 • Dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning som stöd vid ärenderegistrering och gallring
 • Digitaliseringen – hur påverkar den ditt jobb?

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Date

14 Nov 2023
Passerat

Time

09:00 - 16:00

Cost

3100-3500 kr exkl moms

Location

Malmö + online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.