Search

En inspelad utbildning från Piku

Socialrätt för politiker

Annika Staaf

Utbildning om lagstiftning, rättstillämpning och författningsförslag

Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Den här kursen täcker in både befintlig och nyare lagstiftning.

 • Juridiska utgångspunkter gammalt och nytt i SoL, LSS och tvångsvården
  • Lagstiftning om ansvar och villkor inom socialtjänsten.
  • Kommunens ansvar
  • Praktisk innebörd av olika begrepp
  • Delegation, jour och beredskap för ordförande och presidium
 • Förslag om ny SoL, äldreomsorgslag och förändringar i LSS.
 • Sekretess och intressant praxis.

Kursen ges digitalt men kan även genomföras i din kommun. För utbildning på hemmaplan, läs mer här.

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Målgrupp

Utbildningen är för förtroendevalda beslutsfattare i nämnd samt tjänstepersoner i olika delar av socialtjänst.

Innehåll

Under utbildningen får du ta del av initierad och aktuell kunskap om regleringen på de områden som behandlas.

 • Grundläggande principer inom Socialtjänst: självbestämmande och integritet, barnets bästa och rätt till delaktighet. Den praktiska innebörden av begreppen.
 • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap. SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan, likabehandlingsdirektivet och praxis.
 • Om vård i familjehem, stödboende eller HvB-hem (6 kap. SoL och SoF), Lex lilla hjärtat.
 • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras i ärenden om barn och unga samt personer med missbruksproblem (LVU och LVM) liksom nya regler om barnäktenskapsresor och utreseförbud.
 • Handläggning av ärenden och överklagandeprocessen (9 kap.-12 kap., 16 kap. SoL samt FL) samt en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhålla sig till (TF, OSL och OSF).
 • Författningsförslag som påverkar socialtjänstens arbete som är under beredning eller på väg att träda i kraft presenteras.
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Marie Nikonoff, kommunsekreterare

Registratur, ärendehantering och arkivering

Längd: 4 tim 30 min
Utbildare: Marie Nikonoff
Du som arbetar med registratur och arkivering måste veta varför och hur du registrerar handlingar och snabbt hittar dem i arkivet. Du måste också kunna följa med i hur informationshanteringen förändras när man går över till mer digitaliserade processer. Välkommen till denna inspelade utbildning om lagstiftningen och principerna som styr ditt arbete!

Beställ »
förskola

Förskolepaketet

Att vara chef, teamledare eller medarbetare i dagens förskola handlar om så mycket mer än pedagogik och barns utveckling. Du är inte bara pedagog i barngruppen utan ska också dokumentera, planera, kvalitetssäkra och kanske även leda ditt team. Förskolepaketet är en smidig och prisvärd utbildningslösning för dig som jobbar i förskola och vill bredda din kompetens.

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.