Search

En inspelad utbildning från Piku

Hot och våld i offentlig sektor

Stefan Sandström

Utbildning för skolpersonal, övriga tjänstepersoner och förtroendevalda

I mötet mellan medborgare och myndighet kan situationen ibland bli hotfull. Hur kan du som tjänsteperson eller förtroendevald förebygga sådana situationer och agera rätt när de uppstår? Hur kan det upptrappade skolvåldet motverkas? Hur kan ni jobba förebyggande med gärningsmannaprofil?

Inslag av hot och våld förekommer tyvärr ofta gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner, t.ex. då ett ärende eller beslut krockar med medborgarens vilja. För att undvika att det spända läget blir hotfullt eller i värsta fall våldsamt, är det viktigt att både förebygga och veta hur man hanterar sådana situationer rätt. 

Grovt våld i skolan blir allt vanligare
Det kan rikta sig från elever till lärare, men kan även gälla mellan elever. På denna utbildning görs och presenteras analyser av senare tidens dåd. Vi presenterar även en gärningsmannaprofil som hjälper till att identifiera gärningsmän innan någonting händer. Denna profil är ett viktigt instrument i det avgörande förebyggande arbetet och ger möjlighet till att agera när något akut är på gång.

Under denna inspelade utbildning fokuserar vi på bemötandets kraft i att trappa ner aggressiviteten i kommunikationen och hur du kan uppnå en bas för konstruktiv kommunikation och problemlösning. Efter utbildningen kan du känna dig tryggare och avväpna en potentiellt hotfull situation innan den går för långt. 

Stefan Sandström

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och har mer än 35 års erfarenhet av att hålla utbildningar om hot, våld, bemötande och metoder för att undvika en upptrappning av konfliktfyllda situationer. Han är också författare till flera böcker i ämnet.

Målgrupp

Utbildningen är mycket användbar för alla som i sitt arbete riskerar att möta hotfulla personer och situationer, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

  • Hur uppstår våldet, vilka neurologiska orsaker ligger bakom? Hur kan du undvika att de aktiveras?
  • Mötet med aggressiva och våldsbenägna personer kretsar kring 5 olika mönster av känslor och tankar.
    • Vilka är mönstren?
    • Hur kan du trappa ner dem och föra mötet in i kontakt och konstruktivitet?
  • Grovt våld i skolan
    • Gärningsmannaprofil ett viktigt instrument
  • Eventuella frågor från deltagarna
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Mikael Bron

Säker hemtjänst

Längd: 3 tim 5 min
Utbildare:Mikael Bron
I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare.

Beställ »
Annika Staaf

Sammanhållen dokumentation för LSS och äldreomsorg

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Den 1 januari 2023 trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft, som berör socialtjänstens verksamheter som har hand om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Du som arbetar i dessa verksamheter behöver uppdatera dig på den nya lagen – och det gör du enklast med denna livesända utbildning från Piku!

Beställ »
Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Längd: 3 tim 15 min
Utbildare: Stefan Sandström
Många, i likhet med de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett tämligen enhetligt fenomen, med en gemensam orsaksbakgrund och en lämplig behandling. Så är inte fallet. Välkommen till denna inspelade utbildning som hjälper dig känna igen & skilja på 4 olika självskadebeteenden!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.