En Piku OnDemand-utbildning

Hot och våld i offentlig sektor

Stefan Sandström

Utbildning för skolpersonal, övriga tjänstepersoner och förtroendevalda

I mötet mellan medborgare och myndighet kan situationen ibland bli hotfull. Hur kan du som tjänsteperson eller förtroendevald förebygga sådana situationer och agera rätt när de uppstår? Hur kan det upptrappade skolvåldet motverkas? Hur kan ni jobba förebyggande med gärningsmannaprofil?

Inslag av hot och våld förekommer tyvärr ofta gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner, t.ex. då ett ärende eller beslut krockar med medborgarens vilja. För att undvika att det spända läget blir hotfullt eller i värsta fall våldsamt, är det viktigt att både förebygga och veta hur man hanterar sådana situationer rätt. 

Grovt våld i skolan blir allt vanligare
Det kan rikta sig från elever till lärare, men kan även gälla mellan elever. På denna utbildning görs och presenteras analyser av senare tidens dåd. Vi presenterar även en gärningsmannaprofil som hjälper till att identifiera gärningsmän innan någonting händer. Denna profil är ett viktigt instrument i det avgörande förebyggande arbetet och ger möjlighet till att agera när något akut är på gång.

Under denna inspelade utbildning fokuserar vi på bemötandets kraft i att trappa ner aggressiviteten i kommunikationen och hur du kan uppnå en bas för konstruktiv kommunikation och problemlösning. Efter utbildningen kan du känna dig tryggare och avväpna en potentiellt hotfull situation innan den går för långt. 

Stefan Sandström

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och har mer än 35 års erfarenhet av att hålla utbildningar om hot, våld, bemötande och metoder för att undvika en upptrappning av konfliktfyllda situationer. Han är också författare till flera böcker i ämnet.

Målgrupp

Utbildningen är mycket användbar för alla som i sitt arbete riskerar att möta hotfulla personer och situationer, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

  • Hur uppstår våldet, vilka neurologiska orsaker ligger bakom? Hur kan du undvika att de aktiveras?
  • Mötet med aggressiva och våldsbenägna personer kretsar kring 5 olika mönster av känslor och tankar.
    • Vilka är mönstren?
    • Hur kan du trappa ner dem och föra mötet in i kontakt och konstruktivitet?
  • Grovt våld i skolan
    • Gärningsmannaprofil ett viktigt instrument
  • Eventuella frågor från deltagarna
Välkommen med din beställning!

Grupprabatt: Är ni flera som vill se utbildningen? Vi ger 15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare och 25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare. 

För dig som är intresserad av minst 5 utbildningar hänvisar vi till vårt förmånliga Mixpaket som du hittar här

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Inloggning skickas ut nästkommande vardag efter beställning. Licensen för kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Fler OnDemand-utbildningar för dig

Suzanne Elmqvist. Foto: Linnea Bengtsson

Assistans med kvalitet: del 2

Längd: 2 tim
Utbildare: Suzanne Elmqvist
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Beställ »
Eleonor Schütt

Assistans med kvalitet: del 1

Längd: 2 tim
Utbildare: Eleonor Schütt
Pris: 1500 kr (exkl moms)
Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Beställ »
Administratör i Svenska kyrkan

Administratörspaketet

Äntligen! Flera av Piku Utbildningars inspelade kurser finns nu i ett helt nytt
Administratörspaket för dig och dina kollegor som administrerar i Svenska kyrkan!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.