Suzanne Elmqvist. Foto: Linnea Bengtsson

Assistans med kvalitet! (Del 2)

Professionella assistenter har multikompetens!

med Suzanne Elmqvist

Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Det här är den andra delen av Pikus specialutbildning om personlig assistans, som hjälper dig vässa din kompetens och göra ditt jobb ännu bättre och mer uppskattat!

Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för den du assisterar att bli mer självbestämmande och delaktig i sitt liv. Det kan gälla matinköp, hygien och att sköta hemmet. Det kan även innebära att hjälpa personen i sin föräldraroll, på arbetsplatsen eller sina fritidsintressen.

Att arbeta nära en person som behöver hjälp och stöd i vardagen, i dennes hem, kräver kunskap på en mängd olika områden för att assistansen ska bli kvalitativ och bra. Det krävs ibland fingertoppskänsla att veta hur man i jobbet som personlig assistent ska förhålla sig i olika situationer; när ska jag ta plats och när ska jag vara mer avvaktande? Ekonomi, förvaltning av egendom, livsmedelshygien och hållbarhetstänkande ingår också i assistentjobbet. Kunskapen är viktig för att du ska kunna ge personen som behöver stöd ett bra liv. 

Välkommen till en helt ny, specialdesignad utbildning för personliga assistenter!

Detta är den andra delen av utbildningen. Del 1 finns nu tillgänglig som inspelad utbildning – klicka här för att läsa mer och beställa den.

Utbildare

Suzanne Elmqvist lever själv med assistans sedan 30 år och har arbetat som personalchef på en assistans-anordnare. Suzanne är en van och uppskattad utbildare inom LSS-området. Hon är även vice ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, och dessutom engagerad i arbetsgivarföreningen Fremia.

 ”Tack vare assistansreformen har det varit möjligt att fortsätta mitt arbete som chef och ledare inom företag och ideella organisationer. Mina erfarenheter av att själv vara i beroendeställning har lärt mig vikten av tydlighet, tålamod och att våga utmana mig själv i tuffa situationer”, säger Suzanne Elmqvist.

Suzanne Elmqvist. Foto: Linnea Bengtsson

Foto: Linnea Bengtsson 

Assistansanordnare, personliga assistenter, arbetsledare, koordinatorer och samordnare i offentlig och privat regi.

Att vara personlig assistent är nog ett av de svåraste men också roligaste yrken man kan ha. Tänk att låta någon komma in i ditt hem, vara tillsammans med din familj och vakna när någon står bredvid din säng på morgonen – det är så människor som har personlig assistans och deras familjer lever varje dag. Eftersom man som assistent behövs hela tiden uppstår det en mängd situationer som inte är aktuella i andra yrken. Under Suzannes 32 år som assistansanvändare är det två begrepp som blivit särskilt avgörande för att få en god assistanskvalitet – kommunikation och reflektion. När man kan tala med varandra om saker som uppstår och sedan reflektera över det som hänt går det mesta att lösa. De som beviljats personlig assistans är förstås väldigt olika som personer och har helt olika behov. Därför kommer den här utbildningen inte ge dig några enkla svar, utan olika sätt att förhålla sig på och frågeställningar att fundera över.

  • Att förverkliga LSS värdeord i praktiken – vad betyder det egentligen?
  • Hur är det att arbeta i någons hem, att vara en del i familjen?
  • Vikten av att prata om roller, uppdrag och relationer i assistansen. Vad har ni för förväntningar på varandra?
  • När kan man som assistent ta plats och när ska man vara mer tillbakadragen?
  • Hur jobbar man när personen/familjen har gäster? Är på middagar? På resor? På andra ställen än i hemmet?
  • Vad bör man tänka på när det blir konflikt mellan assistenten och personen som har assistans? När det finns konflikt i familjen?

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande och faktureras efter anmälan. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Du får inloggning dagen före sändning.
Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil
internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen
håller hög kvalité. 

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

07 feb 2023

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

800.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.