Search
Maria Hedman Holmblad

Validationsmetoden: en introduktion

För personal inom LSS och äldreomsorg

med Maria Hedman Holmblad

Validationsmetoden är en personcentrerad teknik för att möta personer i alla stadier av demenssjukdom. Välkommen till denna utbildning om hur du kan använda Validationsmetoden för att utveckla dina möten med personer som har demens!

Validation® är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer, ofta med Alzheimersliknande demens. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen.

Validation kan med fördel användas av vårdare till personer med demens för att få nya insikter och utveckla en bättre, mer glädjefull relation. Metoden har ett empatiskt förhållningssätt som hjälper oss kliva in i den desorienterade personens värld och förstå innebörden av deras beteende, som från utsidan sett kan verka märkligt. Genom verbala och icke-verbala kommunikationstekniker kan vårdaren hjälpa personen att uttrycka det de vill ha sagt.

Passa på att skaffa ovärderlig kunskap om demenssjukdomar på denna introduktionsutbildning om Validationsmetoden! Välkommen med din anmälan.

Praktiska detaljer

Anmäl fler och spara mer!

Utbildare

Maria Hedman Holmblad är demenscoach och specialistsjuksköterska i geriatrik och har en magisterexamen i omvårdnad. Maria har arbetat inom demensvård i 30 år och under många år utbildat och handlett inom personcentrerad demensomvårdnad. Hon har gjort många utredningar om kognitiv sjukdom och är certifierad lärare i Validationsmetoden. Maria arbetar som demenssjuksköterska inom primärvården, med bl.a. minnesutredningar, uppföljning av demensläkemedel och anhörigstöd.

Maria Hedman Holmblad
Under dagen varvas teoripass med gruppdiskussion. Vi fördjupar oss i följande moment:
  • Vad är Validation?
  • Validationens mål
  • Definition av målgruppen
  • Teoretiska utgångspunkter
  • Grundförhållningssättet
  • De fyra faserna och dess utmärkande kännetecken
  • Grundläggande ickeverbala och verbala tekniker för kommunikation

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Fördjupningskurser för USK

Fördjupningskurser för undersköterskor i vård & omsorg

Denna kurs ingår i Piku Utbildningars nya satsning “Fördjupningskurser för undersköterskor”. Många svenska kommuner har problem med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, vilket innebär att viktig kompetens inte alltid finns i tillräcklig omfattning. Därför är det viktigt att undersköterskor och annan personal får möjlighet att fördjupa sig inom områden som t.ex. medicinsk kunskap (HSL), rehabiliterande arbetssätt, psykiatriska diagnoser, geriatrik och att bemöta personer med demenssjukdomar.

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Fakturering

Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter.

Date

04 Jun 2024

Time

13:00 - 16:30

Cost

2700 kr

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.