Search
Maria Hedman Holmblad

Demenssjukdomar och livskvalitet

För undersköterskor inom LSS och äldreomsorg

med Maria Hedman Holmblad

Demenssjukdomar påverkar och försvårar vardagen för den som är sjuk. Vilka är förlusterna, och hur kan vi höja personens livskvalitet med hjälp av omvårdnad?

Personer med demens har kognitiva nedsättningar, men det är ändå mycket som de fortfarande klarar av. När vi som stöttar personerna i deras vardag (dvs. både anhöriga och vårdpersonal) förstår vad personerna fortfarande kan göra, kan vi skapa en mer anpassad miljö och omvårdnad.

Hur kan vi t.ex. utveckla vår förmåga att kommunicera med och möta personer med demens, och genom det minska socialt avvikande beteendemönster (så kallad BPSD-problematik) hos personen med demens? Hur ger vi rätt stöd som hjälper personen med demens att klara av sin vardag? Vad innebär livskvalitet för personer med demens och hur arbetar vi med det?

Alla de frågorna och mer därtill ska vi gå igenom på denna utbildningsdag. Välkommen att delta i utbildningen på plats eller via livesändningen!

 

Praktiska detaljer

Grupprabatt!
Om flera från samma arbetsplats deltar får varje person 400 kr i rabatt.

Utbildare

Maria Hedman Holmblad är demenscoach och specialistsjuksköterska i geriatrik och har en magisterexamen i omvårdnad. Maria har arbetat inom demensvård i 30 år och under många år utbildat och handlett inom personcentrerad demensomvårdnad.
Maria har gjort många utredningar om kognitiv sjukdom och är certifierad lärare i Validationsmetoden. Maria arbetar som demenssjuksköterska inom primärvården, med bl.a. minnesutredningar, uppföljning av demensläkemedel och anhörigstöd.

Maria Hedman Holmblad

Under dagen varvas teoripass med gruppdiskussion och vi tar gärna upp exempel från deltagarnas vardag i arbetet med personer som har demenssjukdom.

Under utbildningsdagen går vi igenom:

 • Vad är demens/kognitiva sjukdomar?
 • Hur går en minnesutredning till?
 • Friskfaktorer- utifrån ”Hjärnhälsa på dina 5 fingrar”
 • 3 huvudgrupper:
  • Primärdegenerativa sjukdomar
  • Vaskulära sjukdomar 
  • Sekundära sjukdomar
 • Hur demenssjukdomarna kan påverka personen som får demenssjukdom
 • Vad är BPSD? BPSD och människosynen
 • Vad är personcentrerad demensvård?
 • Vad är livskvalitet för personer med demens och hur arbetar vi med det?

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Fördjupningskurser för undersköterskor i vård och omsorg

Denna kurs ingår i Piku Utbildningars nya satsning "Fördjupningskurser för undersköterskor". Många svenska kommuner har problem med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, vilket innebär att viktig kompetens inte alltid finns i tillräcklig omfattning. Därför är det viktigt att undersköterskor får möjlighet att fördjupa sig inom områden som t.ex. medicinsk kunskap (HSL), rehabiliterande arbetssätt, psykiatriska diagnoser, geriatrik och att bemöta personer med demenssjukdomar.

Utbildningarna i serien är markerade med en blå prick i kalendariet. Du anmäler dig precis som vanligt till den eller de utbildningarna som du är intresserad av, det finns inget krav att vara med på alla utbildningar i serien. Välkommen!
Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Date

15 May 2024

Time

09:00 - 16:00

Cost

3400-3600 kr

Location

Malmö + online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.