Lars JO Larsson

Ledarutbildning BAS

Tre heldagar på plats + fem digitala föreläsningar för chefer, teamledare, projektledare med flera

med Lars JO Larsson
Ledarskapet är en av nycklarna till framgångsrik verksamhet. Men det kan vara svårt att förena verksamhetens mål med medarbetarnas behov så att de trivs och vill vara med på tåget.

Den här utbildningen är för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap. Du lär dig mer om förändringsledning, retorik, konflikthantering, kommunikation, feedback och många andra faktorer som gör en riktigt bra ledare. Utbildningen har varit vår populäraste sedan 2004, och den har hela tiden utvecklats för att möta de förändringar som sker ute i verksamheterna.

Nytt upplägg med Splendid Learning

Fr.o.m. i år levererar vi ännu mer fördjupning till våra deltagare i form av fem digitala föreläsningar som förberedelse inför varje utbildningsdag. Du fördjupar dina kunskaper med de digitala föreläsningarna och de tre utbildningsdagarna blir som ”träningsläger” där föreläsning varvas med övningar i grupp och utvecklande diskussioner. Detta upplägg som utnyttjar det bästa med det fysiska och det digitala mötet kallas ibland blended learning, fast vi på Piku kallar det Splendid Learning!

Utbildare

Lars JO Larsson är pedagog, föreläsare och utbildare med inriktning mot ledarskap, kommunikation, bemötande och service. Han har stor erfarenhet av utbildning i offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer. Lars är en skicklig och efterfrågad utbildare som verkligen kan inspirera! Han utbildar i hela landet och nu även i denna helt nydesignade utbildning.
Utbildningen passar chefer, teamledare och projektledare i offentlig och privat sektor, eller dig som har erfarenhet som chef och ledare men vill fördjupa dina kunskaper och få fler verktyg inom retorik, förändringsledning, kommunikation och konflikthantering.

Ledarskap bygger på tre hörnstenar: Kommunikation, Samarbete och Reflektion, vilket vi lär oss mer om under tre heldagar på plats och fem digitala föreläsningar. Programmet anpassas efter deltagarnas behov och ser ut som följer:

12 oktober: RETORIK OCH LEDARSKAP
Digital föreläsning inför dag 1: Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
Dag 1 av utbildningen går vi igenom:

 • Att våga vara ledare: tydlighet i uppdraget, förändringar och mål
 • Retorikens medel att få genomslag: anpassa budskapet, motivera och argumentera
 • Vi är varandras arbetsmiljö: kulturskillnader och attityder
 • Affektteori och förståelse om människors reaktioner

11 november: FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH KONFLIKTHANTERING
Digital föreläsning inför dag 2: Förändringsledning + Jobbiga samtal med jobbiga typer
Dag 2 fokuserar vi på:

 • Förändringsledning som fungerar
 • Konflikthantering på arbetsplatsen: vad kan göras, när och hur?
 • Helt ok att vara som vi är om vi gör det vi ska: attityder, värderingar och OBM
 • Värdet av en god samarbetskultur: att bygga upp och bibehålla den

7 december: KOMMUNIKATION OCH FEEDBACK
Digital föreläsning inför dag 3: Motiverande svåra samtal + Att arbeta och leda på distans
Dag 3 fokuserar vi på:

 • Coachningskultur i väggarna: samtal, feedback och distansarbete
 • Aktivt lyssnande och bättre kommunikation
 • Effektiv kommunikation med besvärliga personer

Utbildningstillfällena är den 12 oktober, 11 november och 7 december. Lokal i centrala Stockholm meddelas efter anmälningstidens utgång. De digitala föreläsningarna mellan utbildningstillfällena får du tillgång till via vår utbildningsplattform.

Samtliga utbildningsdagar börjar med uppsamling och morgonkaffe kl. 8:30. Utbildningen börjar kl. 9 och pågår till kl. 16, med paus för lunch kl. 12-13 samt kafferast på eftermiddagen.

Sista anmälningsdatum är den 12 september. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder. Priset är 8500 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Där ingår för-och eftermiddagskaffe, lunch och utbildningsmaterial.

I priset ingår en digital användarlicens till de digitalaföreläsningarna, avsedd för enbart en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens för att se de digitala föreläsningarna debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

okt 12 2021 - dec 07 2021

Tid

12 okt, 11 nov, 7 dec
09:00 - 16:00

Kostnad

8,500.00kr

Platser

Stockholm
Sverige

Arrangör

Piku