Search
Anna Melle

Kulturmöten eller kulturkrockar i äldreomsorgen

Fördjupningskurs för undersköterskor i vård och omsorg

med Anna Melle

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och detta speglas också inom äldreomsorgen där kulturmöten är en del av vardagen. För att äldreomsorgen ska fungera optimalt krävs större kunskaper om olika kulturer och religioner. Det är inte ovanligt att kulturkrockar och missförstånd uppstår i det vardagliga arbetet mellan vårdtagare och personer från andra kulturer med bristande språkkunskaper i svenska.

Båda parter blir frustrerade och pratar förbi varandra. Dessutom blir ingen av dem nöjd med mötet. Språkförbristning, besvikelse på den egna familjens oförmåga att vårda i hemmet, oro inför samhällets institutioner och fundamentalt olika tidsuppfattning är bara några av alla faktorer som kan ställa till det.

Detta är bara några exempel, det finns många kulturkrockar som gör att vården och omsorgen blir lidande. Med kunskap om hur äldre med utländsk bakgrund tänker kan man ändra sitt bemötande och skapa ett bra möte för alla inblandade. Att kommunicera ”rätt” ger en nöjd brukare och ett gott kollegialt samarbete, dvs en god omsorg!

Det här är en viktig utbildning för dig som arbetar med äldre, eller har kollegor, med annan kulturell bakgrund. Utbildningen beskriver på ett lättfattligt, varmt och initierat sätt de kulturkrockar som kan uppstå inom äldreomsorgen, även mellan medarbetare, och erbjuder konkreta tips på hur man kan skapa kulturmöten genom att ha en högre interkulturell kompetens.

Välkommen med din anmälan! Du kan välja mellan att delta på plats i Malmö eller digitalt.

Om ni har möjlighet rekommenderar vi att minst två personer från er verksamhet går utbildningen. Detta ökar era möjligheter till att implementera verktygen effektivt på er arbetsplats efter utbildningen.  

Praktiska detaljer

Grupprabatt!
Om flera från samma arbetsplats deltar får varje person 400 kr i rabatt.

Utbildare

Anna Melle är legitimerad gymnasielärare och har även arbetat som undersköterska och tolk. Anna är en uppskattad föreläsare med entusiasm och energi som inspirerar! Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och patientbemötande inom vården. Anna har 40 års erfarenhet av att arbeta med integration i olika former och har gett ut flera böcker, bl.a. Åldras i ett främmande land.

Anna Melle

Utbildningen vänder sig till undersköterskor inom vård och omsorg.

Under utbildningsdagen går vi igenom:

  • Konkreta verktyg att hantera besvärliga situationer och vända dem till något positivt
  • Hur du förebygger kulturkrockar så de inte uppstår
  • Hur vi möter äldre med olika bakgrunder på bästa sätt
  • Situationer där kulturskillnaderna blir tydliga och utgör ett problem
  • Varför vi kommunicerar så olika
  • Kulturkrockar mellan brukare och vårdpersonal samt kollegor emellan
  • Olika kulturers syn på vårdpersonal
  • Fallstudier som belyser vanliga kulturkrockar och deras konsekvenser inom äldreomsorgen
  • Normer och värderingar för hur vi får bete oss, vad som är rätt och vad som är fel
  • Råd kring hur man bygger en inkluderande och respektfull vårdmiljö för alla äldre, oavsett bakgrund

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Fördjupningskurser för undersköterskor i vård och omsorg

Denna kurs ingår i den nya satsningen "Fördjupningskurser för undersköterskor". Många svenska kommuner har problem med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, vilket innebär att viktig kompetens inte alltid finns i tillräcklig omfattning. Därför är det viktigt att undersköterskor får möjlighet att fördjupa sig inom områden som t.ex. medicinsk kunskap (HSL), rehabiliterande arbetssätt, psykiatriska diagnoser, geriatrik och att bemöta personer med demenssjukdomar.

Utbildningarna i serien är markerade med en blå prick i kalendariet. Du anmäler dig precis som vanligt till den eller de utbildningarna som du är intresserad av, det finns inget krav att vara med på alla utbildningar i serien. Välkommen!
Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Date

16 May 2024

Time

09:00 - 16:00

Cost

3000 - 3300 kr

Location

Malmö + online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.