Christian Arnbom

Hur bemöter man en rättshaverist?

Vad får du som tjänsteperson eller förtroendevald göra – och inte göra?

med Christian Arnbom

Sveriges medborgare har rätt att ta reda på vad som försiggår hos kommunens olika förvaltningar. Tyvärr blir det allt vanligare att tjänstepersoner och förtroendevalda måste lägga tid på att hantera rättshaverister: medborgare som tar denna rättighet för långt.

Rättshaveri tar tid från kommunens arbete för att tillgodose andra medborgares behov, samtidigt som det också sänker förtroendet för offentliga institutioner. Men hur kan man bemöta rättshaveristiskt beteende utan att inskränka medborgarens rättigheter?

Piku bjuder nu in till denna livesända utbildning där vi går igenom rättshaveri i teori och praktik, med målet att svara på de vanligaste och svåraste frågorna. Vi tar upp vilka lagar och regler som gäller och hur ska dessa tillämpas i praktiken, när man som tjänsteperson får lägga på telefonluren eller avvisa medborgaren, hur man hanterar hotfulla situationer, när en polisanmälan är lämpligt, och mycket mer.

Välkommen att delta via din dator den 27 april!

Utbildare

Christian Arnbom är advokat och arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor. Han har under många år biträtt kommuner med rådgivning och som ombud i tvister som t ex handlat om myndighetsutövning och skadeståndsansvar. Christian har många års erfarenhet att dela med sig av till dig som deltagare, inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som riskerar att komma i kontakt med rättshaverister: t.ex. handläggare, utredare, inspektörer, assistenter, informatörer, jurister, personal vid medborgarkontor/motsvarande, chefer, arbetsledare, säkerhetsansvariga och förtroendevalda.

Under utbildningen går vi igenom: • Kommunallagens grunder • Kommunens särställning • Förvaltningslagens serviceskyldighet • Tillgänglighetskrav • Handläggningen av ärenden • Gränssättningen – var och hur? • Offentlighet och sekretess • Allmänna handlingar • Polisanmälan – när? • Hot och våld mot personal • När och hur kan man ingripa? Du som deltar kommer även att kunna ställa frågor under livesändningen.
Utbildningen är 27 april 2021 kl 13.00 – 16.30 på Pikus digitala plattform. Sista anmälningsdatum är den 13 april. Anmälan är bindande. Utse gärna ersättare vid förhinder! Priset är 2 600 (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 3 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress. För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk: marie-louise.frisk@piku.se +46 734 20 20 29

Datum

apr 27 2021

Tid

13:00 - 16:00

Kostnad

2,600.00kr