Annika Staaf

Grundkurs i socialrätt

Socialrättens lagstiftning, rättstillämpning och nya lagförslag

med Annika Staaf

Du som arbetar inom socialtjänsten har ett viktigt uppdrag som många gånger avgör människors levnadsvillkor. Vi bjuder nu in dig  till en specialdesignad utbildning om socialrättens grunder.

Utbildningen ger en stadig grund att stå på när du fattar beslut i ärenden som ligger på ditt och socialtjänstens bord. Vi går dels igenom vad som står i Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, och dels hur den hänger samman med andra lagar och föreskrifter.

Där ingår bland annat grundläggande principer om helhetssyn och självbestämmanderätt, hur barnkonventionen påverkar socialtjänsten, översyn av LSS, insatser för barn med funktionsvariation, ansvarsfördelning mellan kommuner, Nya Gymnasielagen, språkplikt, hedersrelaterade familjeärenden och mycket mer. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt några intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området. Allt detta presenteras av en av Sveriges mest kunniga utbildare i socialrätt, Annika Staaf.

Välkommen att delta via din dator den 7 april!

Utbildare

Annika Staaf är universitetslektor vid Malmö Universitet, jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Utbildningen passar dig som jobbar inom socialtjänsten, arbetar med barn och ungdomar eller är förtroendevald beslutsfattare i nämnd.
Under utbildningen går vi igenom: • Grundläggande principer inom socialtjänst: självbestämmande och integritet, barnets bästa. Den praktiska innebörden. • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan, likabehandlingsdirektivet och praxis. • Kort om lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och dess relation till gymnasielagen, det vill säga lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. • Om vård i familjehem, stödboende eller HVB-hem (6 kap SoL och SoF) • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras i ärenden om barn och unga (LVU och LVM) liksom nya regler om barnäktenskapsresor och utreseförbud. • Om handläggning av ärenden och överklagandeprocessen (9 – 12 kap, 16 kap SoL samt FL) samt en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhålla sig till (TF, OSL och OSF) Du som deltar kommer även ha möjligheten att ställa frågor till Annika och få svar under sändningen.
Utbildningen är den 7 april 2021 kl 09.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform. Sista anmälningsdatum är den 23 mars. Anmälan är bindande. Utse gärna ersättare vid förhinder. Priset är 2 600 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress. För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk: marie-louise.frisk@piku.se +46 734 20 20 29
 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

apr 07 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr