Roland Svensson

Framtidens assistentroll

Förbered dig redan nu!

med Roland Svensson
Assistenter och administratörer har en roll som ständigt utvecklas och förnyas. Vilka färdigheter krävs idag, och vad kommer krävas om några år? Förbered dig på framtidens assistentroll med denna livesändning! Idag agerar assistenter ofta som ”möjliggörare” i organisationen som underlättar arbetet för alla andra, t.ex. chefer och ekonomer. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bl.a. konsultativt förhållningssätt och omvärldsbevakning. Det står klart att assistentrollen kommer att fortsätta genomgå förändringar under de kommande åren. Därför erbjuder vi denna inspirerande utbildning, där vi bland annat diskuterar de komponenter som den framtida assistenten/ administratören kan behöva och ger dig verktyg för att kunna möta framtida behov inom din organisation. Välkommen att delta via din dator den 10 maj!

Utbildare

Roland Svensson är utbildningsledare i Kommunalekonomernas förening. Han har mer än 25 års erfarenhet av den kommunala sektorn och föreläser bland annat för assistenter och administratörer i offentliga verksamheter.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar som assistent/ administratör i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.
Under utbildningen går vi igenom följande punkter: • Vad förväntas av mig och hur utvecklas rollen? • Synen på rollen • Assistenten som möjliggörare • Hur kommer rollen att utvecklas framöver? • Hur kan jag som assistent/administratör och arbetsgivaren förbereda oss redan idag? • Konsultativt förhållningssätt • Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys? • Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor? • Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna? Under sändningen kommer du som deltagare även kunna ställa frågor via chatten.
Utbildningen sker den 10 maj 2021 kl 09.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform. Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Sista anmälningsdatum är den 26 april. Anmälan är bindande. Utse gärna ersättare vid förhinder! Priset är 2 600 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 3 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress. För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk: marie-louise.frisk@piku.se +46 734 20 20 29
 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder