Utbildning för din som ny- och omvald politiker

Sveriges skickligaste utbildare och experter inom det kommunalrättsliga området!

Specialdesignad utbildning för styrelser i kommunala bolag

Nu introducerar vi en helt ny utbildningsform på hemmaplan.

Piku erbjuder flera olika utbildningformer som t.ex. utbildning på plats, inspelad utbildning, utbildning över längre tid eller blended learning.

 

Förtroendevalda vill förverkliga de idéer de tror på och gått till val på. De vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i de politiska beslutsförsamlingarna. Men att vara förtroendevald kräver goda kunskaper i hur man KAN och FÅR agera. Var går gränsen mellan tjänstepersonernas uppdrag och politikernas?

Vilka lagar styr och vad betyder det för politikerna? Vad innebär Offentlighet och Sekretesslagen?
Hur genomför man ett korrekt möte i nämnden/styrelsen?

Kontakta mig om du vill beställa eller få mer information!

Politikerutbildningen för ny- och omvalda politiker är en uppdragsutbildning vars upplägg, innehåll och fokus skräddarsys efter era aktuella behov.

Kontakta oss så hjälper vi er med planering och upplägg. 

Ny- och omvalda politiker i regioner och kommuner

Utbildare

Jan Turvall, senior universitetslärare, Göteborgs Universitet,
har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren. På
universitetet har han bl a bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst
förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess, men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik.
När det kommer till det kommunalrättsliga området är Jan Turvall närmast en
guru, som även tv, radio och tidningarsjournalister vänder sig till när de vill ha
svar eller kommentarer.

Jan Turvalls pedagogiska föreläsningar och hans djupa kunskap är högt uppskattat av deltagarna och han
blir ”inte svaret skyldig” när det handlar om politikernas roll och uppdrag i den kommunala styrningen.

Jan Turvall senior universitetslärare

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.