Hur bemöter man en rättshaverist?

Vad får du göra som tjänsteperson eller förtroendevald?

Sveriges medborgare har rätt att ta reda på vad som försiggår hos kommunens olika förvaltningar. Tyvärr blir det allt vanligare att tjänstepersoner och förtroendevalda måste lägga tid på att hantera rättshaverister: medborgare som tar denna rättighet för långt.

Rättshaveri tar tid från kommunens arbete för att tillgodose andra medborgares behov, samtidigt som det också sänker förtroendet för offentliga institutioner. Men hur kan man bemöta rättshaveristiskt beteende utan att inskränka medborgarens rättigheter?

Piku bjuder nu in till denna inspelade utbildning där vi går igenom rättshaveri i teori och praktik, med målet att svara på de vanligaste och svåraste frågorna. Vi tar upp vilka lagar och regler som gäller och hur ska dessa tillämpas i praktiken, när man som tjänsteperson får lägga på telefonluren eller avvisa medborgaren, hur man hanterar hotfulla situationer, när en polisanmälan är lämpligt, och mycket mer. 

Under utbildningen går vi igenom:

• Kommunallagens grunder
• Kommunens särställning
• Förvaltningslagens serviceskyldighet
• Tillgänglighetskrav
• Handläggningen av ärenden
• Gränssättningen – var och hur?
• Offentlighet och sekretess
• Allmänna handlingar
• Polisanmälan – när?
• Hot och våld mot personal
• När och hur kan man ingripa?

Välkommen!

Christian Arnbom

Christian Arnbom är advokat och arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor. Han har under många år biträtt kommuner med rådgivning och som ombud i tvister som t.ex. handlat om myndighetsutövning och skadeståndsansvar. Christian har många års erfarenhet att dela med sig av till dig som deltagare, inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området.

Pris

 2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmar och 30 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Hur bemöter man en rättshaverist?

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Christian Arnbom
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
Rättshaveri tar tid från kommunens arbete för att tillgodose andra medborgares behov, samtidigt som det också sänker förtroendet för offentliga institutioner. Men hur kan man bemöta rättshaveristiskt beteende utan att inskränka medborgarens rättigheter?

Läs mer »

Dokumentation inom socialtjänstens äldreomsorg

Längd: 2 tim 15 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
Det är en konst att både se och dokumentera en vårdtagares individuella behov. I denna kurs går vi igenom hur vi kan arbeta för att formulera informativa och användbara genomförandeplaner men även fortlöpande anteckningar.

Läs mer »