Search

En inspelad utbildning från Piku

Grundutbildning för nyvalda politiker

Jan Turvall senior universitetslärare

Utbildning för förtroendevalda i offentlig sektor

Som förtroendevald vill du givetvis förverkliga ditt partis politik och de idéer du tror på och gått till val på. Du vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i de politiska beslutsförsamlingarna. Välkommen på grundutbildning för ny – och omvalda politiker!

Som förtroendevald har du också den grundläggande drivkraften att vilja påverka samhällsutvecklingen och då krävs goda kunskaper i hur man kan och får agera. En viktig förutsättning för att allt ska fungera är att förtroendevalda och tjänstepersonerna har samma uppfattning om sina respektive ansvar och befogenheter som deras olika roller för med sig. 

Det demokratiska arbetet och det kommunala arbetsområdet omgärdas av en mängd lagar och andra juridiska regleringar som förtroendevalda snabbt måste skaffa sig goda kunskaper om. Ett sätt att göra det är att gå denna utbildning!

Jan Turvall senior universitetslärare

Jan Turvall, senior universitetslärare, Göteborgs Universitet, har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren. På universitetet har han bl.a. bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess, men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik. När det kommer till det kommunalrättsliga området är Jan Turvall närmast en guru, som även tv, radio och tidningars journalister vänder sig till när de vill ha svar eller kommentarer. Jan Turvalls pedagogiska föreläsningar och hans djupa kunskap är högt uppskattad av deltagarna och han blir ”inte svaret skyldig” när det handlar om politikernas roll och uppdrag i den kommunala styrningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till nyvalda politiker men även omvalda politiker som vill ha en uppfräschning i de allra viktigaste kunskaperna som krävs i rollen som förtroendevald. 

Utbildningens mål

Denna utbildning ger förtroendevalda en grundläggande och uppdaterad politikerutbildning som stärker det politiska ledarskapet, så att politikerna kan tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden. 

Innehåll

Under utbildningen gås följande igenom: 

 • Befogenheter och begränsningar som förtroendevald
 • Rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner
 • Hur arbetar revisorerna?
 • Hur styrs de kommunala bolagen?
 • Vad händer om kommunen drivs med underskott?
 • Det kommunala/regionala kompetensområdet och dess gränser
 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen
 • Jävsfrågan
 • Offentlighet och sekretess
 • Överklagandeprocessen
 • Skillnaden mellan ledamot och ersättare
 • Tjänstgörandet vid frånvaro
 • Sammanträdesreglerna
 • Propositionsställandet, yrkande eller förslag
 • Röstning, omröstning, röstplikt, lika röstetal, votering
 • Protokollsanteckning, reservation, protokolljustering
Välkommen med din beställning!

Pris: 1500 kr (exkl moms) per deltagare. Inga extra kostnader tillkommer!

Observera att ubildningslicensen är personlig och inte får delas med någon annan.

Så fungerar det:

När du beställer en inspelad Piku-utbildning skickar vi dig en inloggning till vår digitala utbildningsplattform till din e-post. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut och kan gå den hur många gånger du vill under denna period. På de allra flesta av våra utbildningar kan du välja att ladda ned ett diplom när du är klar.

Fler inspelade utbildningar för dig:

Annika Staaf

Socialrätt för politiker

Längd: 3 tim
Utbildare: Annika Staaf
Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Denna utbildning täcker in både befintlig, ny och kommande lagstiftning.

Beställ »
Patrik Kastberg

Kommunal avtalssamverkan

Längd: 2 tim 20 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Vad kan och bör ett samverkansavtal innehålla och hur fungerar egentligen uppsikt och rapportering av sådant samarbete? Hur förhåller sig kommunal avtalssamverkan till upphandlingslagstiftningen och finns det några möjliga ”genvägar”?

Beställ »
Patrik Kastberg

Vad innebär kommunalt partistöd?

Längd: 1 tim 45 min
Utbildare: Patrik Kastberg
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och ges i praktiken ut av alla kommuner och regioner idag. Men vad är partistöd och hur ska det utformas? Uppdatera dig med denna inspelade föreläsning!

Beställ »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.