Search
thomas andersson och lisa björk

Tillit – en lämplig utgångspunkt för styrning och ledning?

Tillitsbaserat ledarskap ur ett nytt perspektiv

med Thomas Andersson och Lisa Björk

Tillitsbaserad styrning har fått spridning inom många kommuner och regioner. Men tillit är inte någonting som kan styras fram, skriver sex forskare i arbetsvetenskap och företagsekonomi i en ny SNS-rapport. Tillit är viktigt men det är inte någon styrfilosofi.

Många av välfärdens organisationer har problem med sjuktal, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Samtidigt behöver de kunna locka nya och behålla befintliga medarbetare. Förväntningarna är därför stora på att så kallad Tillitsbaserad styrning och ledning kan vara rätt väg framåt. Men kan tillit styras och beordras fram?

Tillit, professionellt omdöme inom en yrkeskår, socialt ansvar, systemsyn med mera är positiva värden men de adresserar inte den komplexitet som präglar offentliga organisationer, menar forskarna bakom rapporten.

Om tillit är lösningen, så måste tillitsbrist vara problemet. Men om det är andra problem, såsom otillräcklig bemanning, kan snarare tillitsbaserad ledning och styrning ge ett dumpande ledarskap som ger medarbetarna omöjliga uppgifter under parollen ’tillit’.

Forskarna vänder på perspektivet: Organisationer bör jobba mot målet att skapa tillit och att tillit snarare är ett resultat av ändamålsenlig styrning. Tillit behöver skapas, utvecklas och förtjänas, snarare än att paketeras, beordras och ges i uppdrag.

Välkommen till en intressant och tankeväckande digital föreläsning den 2 oktober!

Praktiska detaljer
Utbildare

Thomas Andersson är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde med intresse för medarbetarskap, ledarskap, ledarskapsutbildning, identitet, organisationskultur och professioner.

Lisa Björk är fil.dr i arbetsvetenskap och docent vid Göteborgs universitet och utvecklingsledare i organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen.

thomas andersson och lisa björk

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald, chef eller har en ledarroll i kommuner och regioner.

Under föreläsningen tar vi upp följande:

  • Är tillit en lämplig – eller ens möjlig – utgångspunkt för styrning och ledning?
  • Vad säger forskningen? Resultat och slutsatser
  • Relationsorienterad professionalism och utvecklat medarbetarskap
  • Betydelsen av strategiska ledning
  • Vad krävs för att skapa och upprätthålla tillförlitliga välfärdsorganisationer?
  • Tillförlitlig styrning och organisering – ett alternativt synsätt

 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en deltagare. Om ni är flera som vill se föreläsningen ska ni göra en anmälan per deltagare. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Date

02 Oct 2023
Passerat

Time

09:00 - 11:30

Cost

2800 kr exkl moms

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.