Kälvestens gerry tapper

Kälvestens intervju-och tolkningsmetod 2022

Ny utbildningsomgång 2022!

med Gerry Tapper
En unik utbildning för socialsekreterare, socionomer m fl, med Sveriges främste utbildare. Vårens omgång har begränsat med platser, som fördelas efter anmälningsdatum.

Diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet
Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten, 1964) och 217 Stockholmsfamiljer (Kälvesten & Meldahl, 1972). Den sistnämnda avhandlingen utgör själva grunden till den intervju- och tolkningsmetodik, som utvecklats till ett redskap i praktiskt socialt arbete vid utredningar av familjehem. Metoden finns beskriven i Kälvesten & Meldahls bok Familjepsykologi. (1982) och senare i forskningsstudien Ett utvalt hem till ett utvalt barn (2013) av Rasmusson & Regnér.

De forskningsintervjuer som använts vid studierna av skolpojkar och deras familjer i Stockholm utvecklade Kälvesten och Meldahl till tillämpbara intervjuer i det sociala arbetet. Familjeintervjuerna visade sig vara fruktbara att använda för att få bättre kunskap och förståelse för relationerna inom en familj, mellan de vuxna och mellan föräldrar och barn. Den kunskap man får genom intervjuerna, ger möjlighet att göra tolkningar av familjens samspel som ökar förståelsen för familjens inre känslomässiga liv. För detta krävs dock grundläggande kunskap om det psykodynamiska synsätt som intervjun bygger på, liksom förståelse för den tankegång som 3-generationsperspek-tivet utgör.

Tillämpningen av intervjun kräver noggrannhet och eftertanke, eftersom den intervjuades personliga integritet berörs. En given förutsättning är att intervjuaren har den grad av självkännedom, som erhålls genom att man själv blivit intervjuad. En annan viktig förutsättning är att tolkningen av intervjuerna förutsätter handledning av en person, som både har kunskap om metodens tillämpning och psykosociala teori och som står utanför den verksamhet som genomför intervjuerna. Noggrant planerade och väl genomförda intervjuer ger förutom möjlighet till större förståelse av familljens resurser och sårbarhet, en bättre kontakt med de intervjuade personerna.

Det övergripande syftet med tolkningen av Kälvestensintervjuer är att förstå hur de vuxna förhåller sig till sina grundläggande behov av känslomässig trygghet i relationen och till motsatsen i behovet av självständighet, oberoende, autonomi. Balansen i dessa två poler – närhet och självständighet – är tolkningens huvudsakliga intresse. Att leva i känslomässigt nära relationer är att leva med en viss spänning och konflikt mellan dessa poler. Hur detta ser ut i familjen är avgörande för bedömningen av om det finns tillräckligt känslomässigt ovillkorligt överskott, som kan komma barn tillgodo vid en placering i familjen. Bedömningen grundar sig på tankegången, att ju mer de vuxna fått sina känslomässiga behov av trygghet och närhet tillgodosedda under uppväxten, desto sannolikare är det att dessa behov är i god balans med behovet av självständighet/autonomi.

Utgångspunkt för tolkningen är främst de livsberättelser som kommer fram genom intervjuerna med de vuxna i relationen. Innehållet i berättelserna ger en möjlighet att få en uppfattning om vad som händer mellan individerna i relationen. Bedömningen av detta är tolkningens mål.

Intervju- och tolkningsmetoden har främst tillämpats vid utredningar av familjehem. Med den kan också användas i samband med utredningar för medgivande till adoption och vid socialutredningar som berör barn och ungdomar. I det senare fallet har metoden främst använts i samband med planeringen kring barn och ungdomar som skall återvända till sina ursprungsfamiljer efter placering utanför dessa.

Det kommer att finnas möjlighet att genomföra två tolkningar under utbildningen, detta under dagarna 8 och 9 december. Om det finns familjer på gång för att utredas eller familjehem som man redan har som man vill fördjupa sig igenom intervjuer, så är det möjligt att planera detta till dessa dagar.

Referenslitteratur:
Crafoord, C. Människan är en berättelse N&K 1994.
Jonsson, G. & Kälvesten, A-L.222 Stockholmspojkar Almqvist&Wiksell, 1964.
Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. 217 Stockholmsfamiljer Tidens förlag, 1972.
Kälvesten, A-L. & Meldahl, G Familjepsykologi Liber, 1982 (utgången på förlaget, finns möjligen på bibliotek)
Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn N & K 2013.

Utbildare

Gerry Tapper är leg psykolog och leg psykoterapeut med handledarkompetens i psykoterapi. Han innehar även specialistbehörighet i klinisk psykologi och har arbetat som psykolog i olika verksamheter inom socialtjänsten i Malmö sedan 1979. Sedan 1994 är han privatpraktiserande på heltid.
Kälvestens gerry tapper
Utbildningen passar socialsekreterare/socionomer eller personal med likvärdig beteendevetenskaplig utbildning som arbetar inom verksamhetsområdet. Deltagarantalet är begränsat, så först till kvarn…
08.30 Samling med kaffe/te och smörgås 09.00 Presentation, introduktion, intervjumetodens bakgrund, uppbyggnad, genomförande, teoretisk bakgrund 11.00 Tillämpning av intervjuformuläret – att intervjua och bli intervjuad 12.00 LUNCH 13.00 Tillämpning av intervjuformuläret – att intervjua och bli intervjuad 14.45 Kaffe/te med kaka 15.00 Gemensam genomgång av tillämpningen av intervjuformuläret
08.30 Samling med kaffe/te och smörgås 09.00 Fördjupning av intervjuformulärets frågeområden 10.30 Intervjumetodens teoretiska utgångspunkter – 3-generationstanken och objektrelationsteori 12.00 LUNCH 13.00 En samtalsövning – öppet samtal 14.30 Kaffe/te med kaka 14.50 – 16.00 Gemensam genomgång och diskussion av samtalsövningen, planering av egna intervjuer
08.30 Samling med kaffe/te och smörgås 09.00 Teoretiska grunder för tolkning av intervjuerna, behovskopplingstyper och uppfostringstyper 12.00 LUNCH 13.00 – 16.00 Genomgång och tolkning av intervjuer
08.30 Samling med kaffe/te och smörgås 09.00 Genomgång och tolkning av intervjuer 12.00 LUNCH 13.00 – 16.00 Ev. tolkning av intervju, återkoppling av intervjuer, avslutning

Välkommen den 22 – 23 mars och 19 – 20 april 2022 på Sturup Airport Hotel, Sturup. Priset är 19600 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. I detta ingår kostnad för dokumentation, kaffe och tvårätterslunch samtliga dagar. Sista anmälningsdatum är den 22 februari.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Vill du bo på Sturup Airport Hotel under utbildningstillfällena? Boka rum genom att mejla info@sturupairporthotel.se, ringa 040-500570 eller gå via en extern bokningssajt. Observera att logi inte ingår i priset för utbildningen,

Hur gör vi med corona?

Denna utbildning sker på plats och vi följer myndigheternas aktuella rekommendationer för att undvika smittspridning. Om restriktionerna skärps så att vi inte kan ses som det är tänkt, kan du välja en annan utbildning hos Piku eller få pengarna tillbaka.

Datum

mar 22 2022 - apr 20 2022
Expired!

Tid

22-23 mars & 19-20 april 2022
08:30 - 16:00

Kostnad

19,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.