Search

Hur kan du leda på distans?

Hur kan vi skapa närvaro när vi är frånvarande? Hur kan ett team hänga ihop utan att ses på riktigt? Hur vet vi vad som händer hos de andra när vi inte delar lokaler? Kort sagt: hur kan vi leda och jobba på distans, utan att tappa kärnan i arbetet?

Covid-19 ställde snabbt och oförberett helt nya krav på ledarskapet. Människor började arbeta hemifrån i allt högre utsträckning, många anställda har aldrig träffat sin chef och sina medarbetare kollegor, och det blir svårare att behålla teamkänslan och den energi som leder fram till de goda resultaten och en utvecklande och hälsosam arbetsmiljö. När vi som chefer inte har möjlighet att leda verksamheten mitt i där det händer, måste vi lägga fokus på annat i vårt ledarskap.

Det är ledarens ansvar att inspirera och motivera till att hålla kvar kraften i organisationen. Här har du 6 viktiga saker som du borde tänka på för att leda på distans och hålla fokus framåt i verksamheten.

6 tips för ett bättre distansarbete

Distansjobb
Distansjobb kan verka enkelt i början, men är en stor utmaning för både chef och medarbetare.

Var förutsägbar

Genom att följa tydliga, förankrade och nedbrutna mål som gagnar det gemensamma bästa håller organisationen ihop. Alla vet åt vilket håll man är på väg och kan själva fatta rätt beslut i specifika situationer. Annars tappar organisationen fart. Ha fokus på uppdraget varför ni är här och vad ni ska uträtta! 

Välj rätt mål

…alltså mål som mäter det som är avgörande för ert resultat, och inga andra. Om ni mäter verksamheten utifrån mål som inte är helt relevanta börjar det läcka ut energi åt fel håll, och snart leder detta till minskad effektivitet och frustration bland medarbetarna. Se till att hålla er till så få mål som möjligt och att då också göra dem tydliga, visualiserade och begripliga för alla.

Stäm av och följ upp

En grundförutsättning för ett gott distansarbete är avstämningar, ibland både morgon och eftermiddag. Identifiera veckans mål, både individuellt och för organisationen i stort. Hur går det? Vad är nästa steg? Finns det något nytt du som chef borde känna till? När ni har vanan inne att stämma av med varandra blir det lättare att upprätthålla en god kommunikation, även utanför avstämningstillfällena. 

Ge tillit  – få tillit tillbaka

Liksom ordet tillit läses likadant år båda håll, handlar det om chefens tillit till medarbetaren likaväl som medarbetarens tillit till chefen. Ge tillit för att få det tillbaka, steg för steg. Medarbetaren behöver känna att hen har mandat och handlingsutrymme inom sina uppgifter. Skapa förutsättningar för prestationer istället för att vara en som klåfingrigt petar i småsaker. Kommunikation är alltid nyckeln för framgång och ännu mer är det så när man leder på distans, då det gäller att medarbetarna blir sedda och hörda av dig som chef. Varje medarbetare måste känna att de har ditt stöd; man kan säga att det ska vara lättare att kunna få förlåtelse än tillåtelse.

Hör varningsklockorna i tid

När organisationen är utlokaliserad och medarbetarna finns på olika platser, ökar risken för att någon eller något faller mellan stolarna. Oro, missförstånd, konflikter och surdegar kan dyka upp; ibland yttrar det sig i olämpliga beteenden, ibland i sviktande hälsa som är svår att upptäcka genom en datorskärm. Alla dessa saker är oerhört mycket svårare att ta tag i när det har gått för långt, så gör en vana av att känna efter hur medarbetarna och organisationen mår redan från start

Fira framgångarna

Grundregeln är: ge beröm offentligt, men ge kritik i enrum. Tänk på att uppmärksamma de små framstegen och inte bara de stora framgångarna. Att endast fira de stora segrarna gör att det går för långt tid emellan, och det leder till motivationsbrist. Ring gärna upp medarbetarna emellanåt och samla hela teamet på era möten. Ta medarbetarna på ”bar gärning” när de gör något bra – det smittar!

Starta här!

Att leda på distans gör inte livet enklare för chefen, snarare tvärtom. Då möten numera ofta är digitala finns en del fallgropar att se upp med. Digitala möten blir den nya normen och när människor inte längre ses dagligen krävs desto bättre ledarskap, uppföljning, avstämning och återkoppling till medarbetarna. Risken är annars att chefen tappar bort sin roll som ledare eller att medarbetarna förlorar fokus och blir ineffektiva i sitt arbete när chefen inte är på plats och leder verksamheten. Kom på rätt köl genom att testa dessa 6 knep och kolla in vår utbildning med Lars JO Larsson med ännu fler tips och lösningar för distansarbete!

Innehåll

Lars JO Larsson föreläsare på Piku Utbildnigar

Lars JO Larsson är utbildare för utbildningen Ledarutbildning Bas, du kan delta på den i Malmö eller beställa hem den till din arbetsplats. 

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.