Search
Branislav Nikolic

Nya arbetsmarknadsåtgärder för en förändrad målgrupp

Livesänd utbildning för dig som möter arbetssökande

med Branislav Nikolic

Idag möter kommunerna stora utmaningar i sitt arbete med arbetssökande personer. När typiska insatser inte längre räcker till krävs nya strategier. Detta är utbildningen för er som vill hjälpa fler in i arbete och sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Välkommen!

Målgruppen arbetssökande har förändrats kraftigt under de senaste åren. Många står långt ifrån arbetsmarknaden pga. språkbrister, missbruksproblematik, dålig hälsa, otillräcklig motivation med mera. En nyckel till att möta dessa utmaningar är samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, företag, föreningar och andra aktörer, som tillsammans kan skapa en större verktygslåda och hjälpa fler ut i arbetslivet.

På denna livesända utbildning belyser vi vilka förutsättningar som behöver bli uppfyllda för att ni ska kunna effektivisera era arbetsmarknadsåtgärder ute i kommunerna. Vi tar det både utifrån organisationens och klientens sida. Du som deltar får nya perspektiv på hur du kan arbeta med dagens arbetssökande och utmaningarna de möter. Vi inspirerar med exempel på åtgärder och strategier som har varit framgångsrika i praktiken.

Efter utbildningen kan du och din arbetsmarknadsenhet använda era nya kunskaper för att vässa verksamheten, hjälpa fler in i arbete och sänka kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Välkommen med din anmälan!

Praktiska detaljer
Utbildare

Branislav Nikolic är verksamhetschef inom kommunal verksamhet med bl.a. vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. Branislav Nikolic har i många år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor och har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling. Med sina kollegor har han bl.a. bedrivit ett lyckat integrationsprojekt där de har skapat ett nytt arbetsmarknadsprogram för nyanlända.

Branislav Nikolic

Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

  • En förändrad målgrupp: dagens utmaningar i arbetet med arbetssökande
  • Så kan ni göra skillnad med gränsöverskridande processer och strukturerat samarbete
  • Hur individens motivation och eget ansvar kan bli en nyckel för framgång
  • Konkreta exempel på framgångsrika arbetsmarknads- och kompetenshöjande insatser

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Fakturering

Date

11 Jun 2024

Time

14:00 - 16:00

Cost

2100 kr exkl moms

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.